Курсова работа по информатика


Категория на документа: Информатика


Икономически университет-Варна

Финансово-счетоводен факултет

Курсова работа
по

информатика

Разработил: Проверил:
Фатме Ахмед Саид Проф.Дин Петко Илиев
спец.Финанси
гр.04,фак. №4379

Бази от данни за дейността на фирма:
"Българска Телекомуникационна Компания" АД

Съдържание:
1.Описание на дейността на фирма.
2.Съдържание на базата от данни,създадена чрез MS Access са разработени:
* 3 Таблици
* Връзки между таблиците
* 2 Заявки
* 1 Формуляр
* 2 Отчета
* Експортиране на 1 Заявка и на 1 Отчет от средата на MS Access в средата на MS Excel .

1.Описание на дейността на фирмата:
Фирмата "Българска телекомуникационна компания" АД (БТК) с търговска марка VIVACOM е акционерно дружество със седалище и адрес на управление в гр. София 1784, бул. "Цариградско шосе" № 115 И, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 831642181, регистрирано по ЗДДС, ДДС номер BG831642181. През септември 2009 г. БТК и vivatel се обединиха в нова търговска марка - VIVACOM. Целта на тази промяна беше компанията да се превърне в модерна, ефективна, отворена и ориентирана към клиентите организация, предлагаща комплексни телекомуникационни решения с най-високо качество.
В края на април 2010 г. компанията събра всичките си служители в София на едно място - централният офис на телекома. Това бе логичен завършек на процеса по изграждане на нов имидж и новата марка, асоциирани изключително с ценности като ефективност и динамичност. Днес в централния офис на VIVACOM работят повече от 1200 души.
През септември 2010 г. VIVACOM добави още една услуга към своето широко портфолио - VIVACOM TV - сателитна цифрова телевизия. Услугата се отличава с високо качество на картината и звука, 100% национално покритие и изключително разнообразие от телевизионни канали.

Във VIVACOM вярваме, че клиентът трябва да се чувства свободен при избора си и затова предлагаме услуги и комплексни решения от ново поколение, които дават възможност на потребителите да ползват повече и въпреки това да спестяват.
Марката VIVACOM е създадена така, че да отразява стремежа на компанията да предоставя на потребителите по-добри услуги чрез ефективни решения, иновативно мислене, динамично развитие, честни взаимоотношения и вдъхновяващи предложения. По този начин ние вярваме, че ще изградим доверие и честни и стабилни партньорски взаимоотношения между нас и нашите клиенти, както и да допринесем за развитието на конкурентна и стабилна бизнес среда на телекомуникационния пазар.
Нашата визия е да бъдем лидер в предоставянето на конвергентни телекомуникационни услуги в България.
Нашата мисия е да направим клиентите ни успешни в конкурентна среда, като им осигуряваме най-добрите телекомуникационни услуги.
VIVACOM ще продължи да се бори за въвеждането и прилагането на най-добрите европейски практики, за да може да предложи на клиентите си комплексна услуга с най-високо качество на достъпна цена. Компанията подкрепя усилията на държавните институции за въвеждане на нови правила в телекомуникационния сектор, които да отговарят на европейските практики, и дава пример за честни практики, ориентирани изключително към клиента.
Настоящата курсова работа представя извадка за 12 абоната, с
тарифните планове,минутите, които са изговорили
и крайната стойност, която заплащат за услугата.

ТАБЛИЦИ:

Таблиците са основните обекти, които се явяват първични източници на данни.Характерно за таблиците е, че всяка от тях има собствено име, което се посочва от потребителя.
Таблицата трябва да притежава поне едно ключово поле, чрез което да се свързва с други таблици в Базата данни.
При работа с няколко свързани таблици, обръщението към дадено поле се извършва, чрез посочване името на таблицата, точка и име на поле.

Таблица Договори в режим Design view:

Таблицата в режим Datasheet view:
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова работа по информатика 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.