Курсова работа по ASP NET


Категория на документа: Информатика


КУРСОВА РАБОТА
По

ASP NET

ТЕМА:
LINQ: LINQ to DataSet; Типизирани DataSet; NULL; LINQ to SQL

Изготвил:

...............................................................................Преподавател:

Доц. Д-р Георги Димитров
Фак. №: ХХХХ-имд
Специалност: Информационни технологии

София, Януари 2014г.

* Увод
LINQ - Language Integrated Query представлява набор от функции, намиращи се в Visual Studio 2008. В тази версия на програмата са добавени още много функционалности, които увеличават производителността на работещите с програмата. Част от допълненията са: подобрена инициализация на обектите; подразбиране на типа на променливите; LINQ, който ни дава нови възможности за заявки вградени в езика, относно синтаксиса на C# и Visual Basic.
LINQ въвежда нови, стандартни модели за заявка, актуализиране и съхранение на данни. Visual Studio 2008 ни дава възможността да се използва LINQ заедно с Net. Framework колекции, SQL Server база данни, ADO.NET данни и XML документи.
* Компоненти на ADO.NET

Disconnection model Connected model

* Data Provider-ите представляват съвкупност от класове, които осигуряват връзка с различните бази от данни
* Можем да дефинираме 4 основни обекта:
* Connection - за връзка с базата
* Command - за изпълнение на SQL
* DataReader - за извличане на данни
* DataAdapter - за връзка с DataSet
* Изложение
С помощта на LINQ синтаксиса можем да си направим писането на код по лесно и разбираемо. LINQ е улеснение с основната цел за прегледност и по-лесно разчитане на написания код. Възможно е и намаляване на обема на писане на код, вместо четири или пет реда, използвайки възможностите LINQ да го напишем на един, два реда.
Пример:

* Обяснение на написания пример:

* Въпроси към приложения пример:
1. При визуализация на посочения пример ще се визуализират:
a) Нечетни Числа
b) Четни Числа
c) Кода няма да работи
d) Числото "0"
2. Твърдението: "При написването на кода не е използван LINQ!" е:
a) Вярно
b) Не е вярно
c) Не мога да преценя
d) Няма абревиатура LINQ

* Избор на източник на данни с LINQ
Използвайки ключовите думи "from" и "in", ние можем да зададем източника на данни /колекция или масив/ и променливата, с която ще се обработват данните на подадената от нас заявка към LINQ. По този начин се обхожда информацията в източника на данни по подобие на foreach оператора.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова работа по ASP NET 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.