Курсова работа на вариант 10


Категория на документа: ИнформатикаИзготвил Проверил:ас.Д. Иванов Специалност фак.№ Задочно обучение I курс
В А Р И А Н Т 10

Да се създаде документ от 4 страници с размер А4 с помощта на MS WORD, съдържащ:

* Заглавна страница - Курсова работа; разработил - име, презиме, фамилия, фак.№, специалност, курс, група; приел - ст. ас. М.Дешкова

* Заданието за курсова работа - описание на Excel-ската таблица

* Самата таблица с подходящите данни

Курсовата работа да бъде оформена и предадена за защита - подвързана в папка, а на дискета да бъдат записани съответните файлове в Word и Excel - за демонстрация по време на изпита. Дискетата ще си получите след изпита.

Задание за Excel-ската таблица:

Въведете данни за офертите на фирма за недвижими имоти, като таблицата трябва да съдържа следните колони: вид на имота, квартал, площ в м2, цена в $, цена в лева, остойностена по курса за деня, брой стаи, етаж, материал, дата на въвеждане в експлоатация. Въведете 20 оферти, удовлетворяващи изискванията на заданието.

Изчислете общият брой на имотите с цена над средната цена на предлаганите от фирмата имоти, или броят на стаите е над 3, имотите са тухлени и не са в центъра.

Изведете имотите с 2, 3 и 4 стаи, намират се в квартал, започващ с буквите Г и Д, и цената и под 30000 $.

Направете извадка на апартаментите, намиращи се на 2-ри, 3-ти и 4-ти етаж, с цена между 20000 и 30000 $ и офисите с площ над 20 м2 и цена под 10000 $.

* Направете подходяща диаграма по ваш избор към таблицата, които импортирайте в документа на Word.

Заданието, разработено в Excel, да се представи в Power Point чрез 10 до 15 слайда, съдържащи: заглавен слайд с името, факултетния номер и специалността на студента, описание на заданието - слайдове с контейнери за изброяване на обекти, слайдове с картинки, слайдове с организационна структура, слайдове с таблицата и графиката от Excel. Да бъдат демонстрирани различни преходи между слайдовете, различна потребителска анимация, различни бутони за навигация между слайдовете. Презентацията се представя на дискета.

Изведете имотите с 2, 3 и 4 стаи, намират се в квартал, започващ с буквите Г и Д, и цената и под 30000 $.

Направете извадка на апартаментите, намиращи се на 2-ри, 3-ти и 4-ти етаж, с цена между 20000 и 30000 $ и офисите с площ над 20 м2 и цена под 10000 $.

Апартаменти в Левски

FALSE

Вид на имота
Квартал
Площ, м2
Цена, $
Цена, лв.
Брой стаи
Етаж
Материал
Дата на въвеждане в експлоатация
Апартамент
Левски
52
$46 789
70 020 лв
2Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова работа на вариант 10 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.