Курсова работа на Аксес


Категория на документа: Информатика


Курсова работа по информатика

Икономически университет
гр.Варна
Стопански факултет

Изготвил:
Име:Деница Цветанова Кьосовска
Факултетен номе:10694
Група:25
Специалност:Икономика на строителството

Град:Варна
Дата:07.01.2010

Кратко описание на база данни.

1.Абонати
Таблицата съдържа информация за идентификационния номер на клиента, името му и таксата която е заплатил.

2.Автори
Втората таблица дава информация за идентификационния номер на автора и името му.

3.Държави
Тази таблица дава информация за държавите от които има налични книги и техния идентификационен номер.

4.Каталог абонати
Тази таблица ни дава информация за идентификационния номер на абоната,името му,адреса и телефонният му номер.

5.Каталог книги
От тази таблица черим информация за идентификационния номер на книгите,автора,държавата и жанра,както и наличното количество книги.

6.Книги
Таблицата ни дава информация за заглавията на книгите и техните идентификационни номера.

7.Наем
Тази таблица показва идентификационния номер на книгата и на клиента,датата на която е взета книгата,за колко дни е взета и датата на която е върната.

8.Наети книги
Тази таблица съдържа информация за идентификационния номер на наетите книги и броят им.

9.Тематика
Последната таблица ни дава информация за жанровете от които има налични книги и техните идентификационни номера.

Кратко описание на заявките.

1.Справка за броя на книгите
При въвеждане заглавие на книга-излиза наличния брой.

2.При въвеждане,името на автора излизат всички налични заглавия и техния идентификационенн номер.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова работа на Аксес 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.