Курсова по компютърни системи за управление 2


Категория на документа: Информатика


РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"

Специалност: "Автоматика, информационна и
управляваща техника"

КУРСОВ ЗАДАЧА
по
"Компютърни системи за управление -2"

Студент: Валентин Везирски
Факултетен номер: 103541
Курс: 4-ти; Група: 4 а

17.05.2014. Проверил:

/ проф. д-р инж. Пламен Даскалов /

Вариант 1.1

Задание : Разглежда се управлението на системата за микроклимат на показаната в упражнение N=8 животновъдна сграда , ппосредством прогремируеми контролери от фамилията EASY. Основни параметри на микроклимата в животновъдната сграда са температурата (tn) и относителната влажност (n) на въздуха. Тези параметри подлежат на управление. Управляващо въздействие е количеството въздух Gn (въздухообменът) осигурявано от вентилационната система.

Основни елементи на вентилационната система са подвижните панели П1 и П2 и фонарът Ф с регулираща клапа. Количеството въздух Gn се регулира чрез отварянето и затварянето на панелите и регулиращата клапа. Задвижването им се извършва чрез изпълнителните механизми (М1,М2 и М3) с електрически двигатели. Управлението на регулиращата клапа Ф на фонара се извършва посредством цикъл (команда + пауза) с времетраене на командата и паузата ЦФ=5,55 секунди. Управлението на подвижните панели П1 и П2 се извършва поотделно и едновременно, също посредством цикъл (команда + пауза) с времетраене на команда и паузата ЦП = 10,25 секунди.

Задачи: На основата на описания в упражнение N=8 алгоритъм и структурна схема на животновъдната сграда със система за микроклимат , да се решат следните задачи:
1. Да се запишат и опростят булевите уравнения на функциите: FЗФ, FОФ, ЦФ, FОП1, FЗП1, FОП2, FЗП2 и ЦП.

2. Да се избере структурата на прогремируемия контролер EASY и да се начертае принципната електрическа схема на свързването на програмируемия контролер с обекта за управление.

3. Да се програмират чрез стълбични диаграми (Ladder Diagrams) получените булевите уравнения на функциите: FЗФ, FОФ, ЦФ, FОП1, FЗП1, FОП2, FЗП2 и ЦП.

Микроконтролерите от серията EASY на фирма Moeller представляват интелигентни програмируеми управляващи релета за реализиране на прости и нискостойностни системи за управление.
Микроконтролерите EASY намират широко приложение за автоматично управление на: преси, конвейерни ленти, компресорни, помпени агрегати, сортиращи и пакетиращи машини; температурата и/или влажността в оранжерии и животновъдни сгради; системи за дома и офиса, като автоматични врати, прозоречни капаци, вентилатори, аспирационни и топлоакумулиращи отоплителни системи.

1- Захранване;

2- Входове;

3- Индикатор за работа;

4- Бутони за управление и програмиране;

5- Куплунг за връзка с персонален компютър;

6- Изходи;

7- LCD дисплей ;

Идентификатори на входните сигнали на УЛУ:
RT3 - команда "загряване" (затваряне) от регулатора за темпeратура RT; -I1
RTO - команда за "охлаждане" (отваряне) на регулатора за температура RT; - I2
RH - команда "ниска влажност" от регулатора за влажност R; - I3Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова по компютърни системи за управление 2 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.