Курсов проект по проектиране на компютри


Категория на документа: Информатика


ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ
ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ

КУРСОВ ПРОЕКТ
ПО
ПРОЕКТИРАНЕ НА КОМПЮТРИ

* Студент: Специалност: Компютърни системи и технологии
* Група:

гр. Пловдив Проверил:......................

/гл. ас. Иван Кънев/

І. Задание:

Да се проктира микропроцесорно базирано реле за време ( таймер ):

* При натискане на бутона К да се задейства релето REL. След изминаване на интервал от 6.0 секунди релето REL се деактивира. При превключване на релето REL светодиода LED1 светва. Една секунда преди деактивиране на релето REL светодиода премигва.
* С потенциометър Р да се задава време, през което ще бъде включено релето в интервала от 1.0 до 6.0 секунди.
* Ако релето е активирано при достигане на околна температура до 25°С релето се деактивира.

ІІ.Теоретична обосновка

Основните компоненти, които изграждат схемата на микропроцесорно базирания таймер са захранващ блок, микроконтролер, температурен датчик, електромеханично реле и потенциометър. Съществуват и второстепенни елементи, изграждащи основните модули (резистори, транзистори, диоди, кондензатори, стабилизатор), чиято роля е изключително важна за нормалното функциониране на микропроцесорния таймер.

Микроконтролер PIC16F87/88

Като изходна база за разработка на проекта избираме микроконтролер РIС16F88, поради ниската му цена наличието на АЦП и възможността да бъде препрограмиран многократно, което улеснява развойната дейност и е икономически целесъобразно при единично производство.

Характеристики:
* 18-пина Flash-базиран микроконтролер
* максимална тактова честота 20МHz(200 ns изпълнение на инструкция);
* набор от 35 инструкции,всяка с дължжина 1 дума-256 байта даннова EEPROM памет
* хардуерен стек с 8 нива
* 4К x 14 програмна Flash памет
* 368 х 8 програмна RAM памет
* 100,000 цикъла изтриване/запис в програмната Flash памет и 1,000,000 цикъла на EEPROM паметта
* ниско-волтово програмиране
* програмируем период от 1 ms до 268s
* интервал на захранващото напрежение: 2.0V до 5.5V
* RC Oscillator, 76 µA, 1 MHz, 2V
* RC_RUn: 7 µA, 31.25 kHz, 2V
* TImer1 осцилатор: 1.8 µA, 32kHz, 2V
* Watchdog таймер: 2.2 µA, 2V
* двускоростен осцилатор стартов таймер на генератора
Периферни особености:
* 16 входно-изходни пина
* 10-битов, 7-канален АЦП и два компаратора
* синхронизиращ сериен порт (SSP) със SPI и I²C
* RS232 интерфейс, използващ вграден осцилаторСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсов проект по проектиране на компютри 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.