Компютърни мрежи в бизнеса


Категория на документа: Информатика


СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ "Д. А. ЦЕНОВ" - СВИЩОВ
Катедра "Бизнес информатика"

КУРСОВ ПРОЕКТ
на тема
"Компютърни мрежи - същност и приложение в бизнеса на компаниите"
по дисциплината "БИЗНЕС ИНФОРМАТИКА"

Изготвил: Научен ръководител:
Име: Александрина Маркова доц. д-р Богомил Трайков
Фак. номер: 132014
Спец.: "Счетоводство и контрол"
Курс: Първи
Група: 24

Свищов
2013г.
I. Същност

Компютърните мрежи представляват среди за съвместно използване на компютърните ресурси и отдалечена връзка между тях. Те осигуряват разпределено използване на файлове, програми, принтери, поща и др. Като всички компютърни системи и мрежите използват два вида средства за осигуряване на функционирането си: хардуерни и софтуерни. Компютърните мрежи имат особено значение в разпределителните системи за обработка на информация и за групова работа.

Условия за работа на компютрите в мрежа са:

Мрежова среда - кабели, радиовълни, инфрачервени лъчи;

Мрежов адаптер - за връзка на хостовете със средата;

Мрежови протоколи - за включване на устройства от различен тип към мрежата и осигуряване на информационен обмен.
II. Видове компютърни мрежи:
> Според обхвата си:
* LAN (Local Area Network) - обслужва една организация, разположена в една или няколко близко разположени сгради;
* MAN (Metropolitan Area Network) - обхваща едно населено място;
* WAN (Wide Area Network) - глобална мрежа, използваща високоскоростни комуникационни средства или спътници, за да свързва компютърни системи в различни географски точки. Най-голямата WAN е Интернет.

> Според управлението си мрежите биват:
* Peet-to-peer;
* Client-server;

Peer-to-peer
Предимство
Недостатък
лесна администрация
работи добре с до 10 компютъра
няма критичен компонент
мрежата лесно може да бъде срината
лесно се добавя нов възел
-
всеки компютър може да е и клиент, и сървър
-
евтина реализация
-Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Компютърни мрежи в бизнеса 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.