Компютърни мрежи и комунакации


Категория на документа: Информатика


Специализирани-Реализират еднотипни приложни процеси.
Пример: Клоновете на една и съща банка работят с еднотипни приложения.

Класификация според архитектурата на мрежата
АРХИТЕКТУРА ТЕРМИНАЛ - ГЛАВEН КОМПЮТЪР
Концепция за информационна мрежа, в която цялата обработка на данни се осъществява от един или група големи компютри.

При тази архитектура са налице два типа крайно оборудване за данни:
Главен компютър - осъществява съхранение и обработка на данните, маршрутизацията им в мрежата и управление на мрежата.
Терминал - изпълнява следните задачи:
 Предаване задание на главния компютър.
Въвеждане в главния компютър на данните необходими за изпълнението на заданието.
 Получаване и визуализиране на резултатите от изпълненото задание.
Връзката между двете устройства се реализира чрез мултиплексор.
Класически пример на тази архитектура се явява системната мрежова архитектура SNA на IBM.
Фази на развитие:
 Обединяване на главните компютри
 Заместване на мултиплексора с комуникационен процесор.
 Заменяни на терминалите с персонални компютри.
 Прехвърляне на част от функциите на главния компютър на терминалите.
 Поемане на задачите по комутация и маршрутизация от възли за комутация.
 Постепенно преминаване към архитектурата клиент-сър¬вър.
ЕДНОРАНГОВА АРХИТЕКТУРА
Концепция за информационна мрежа, в която всеки компютър може да предоставя и да ползва ресурси. Известна е още като файл сървърна архитектура Всички компютри са равно поставени Всеки компютър работи като сървър и като клиент, като няма администратор, който да отговаря за цялата мрежа. Потребителите сами определят какви данни да поделят в мрежата. Подходящи са за мрежи с до 10 компютъра.

Архитектурата реализира разпределена обработка на данните като осигурява:
 Възможност за включване на мрежата към по-голяма с архитектура клиент-сървър.
 Работа с електронна поща.
 Отдалечен достъп до себеподобна мрежа.
 Архивиране.
 Организация на телеконференции.
Предимства:
 Ниска стойност;
 Проста експлоатация;
 Добра взаимовръзка между група потребители.
 Мащабируемост - с лекота се разширява.
Проблем-Често някои абонати се изключват от мрежата, при което изчезват услугите, които те предоставят.
АРХИТЕКТУРА КЛИЕНТ-СЪРВЪР
Концепция за организация на мрежата, в която основна част от ресурсите е съсредоточена в сървъри, обслужващи клиентите си.От названието на архитектурата е видно, че основно мрежата се състои от два типа взаимодействащи компоненти, всеки от които се явява комплекс от взаимосвързани потребителски програми - сървъри и клиенти.
Сървъри - предоставят ресурси (база данни, файлове, памет и др.), необходими на много потребители.
Клиенти - използват тези ресурси и предоставят на потребителите необходимата им информация, чрез удобен потребителски интерфейс.

Предоставяни от сървъра услуги:
 Файлови услуги
 Дискови услуги
 Приложни услуги
 Услуги за печат
 Мрежови услуги
 Услуги за безопасност
В съвременните клиент-сървър архитектури работят четири групи обекти:
 Клиенти - програма, разположена в терминалната система.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Компютърни мрежи и комунакации 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.