Компютърна томография


Категория на документа: Информатика


11. detector temperature controller (устройство за контрол на температурата на детектора)
12 .high voltage generator (75-150kV) (високоволтов генератор)
13. power unit (AC to DC) (апарат за мощността)
14. line noise filter (филтър за ограничаване на шума)

CT Gantry Control Panel

1. gantry tilt (+/-30 degrees) (ъгълът между вертикалната равнина, снопът от лъчи и детектора, който позволява на рентгеновия лъч да премине през зададената анатомична област; ъгълът е 0° при аксиалния и +/-30° при хеликалния СТ)
2. laser alignment lights on/off (бутон за настройка на лазерния лъч)
3. couch in/out (настройка за позиция на пациентна маса)
4. free (manual) couch movement (ръчна настройка на движението на масата)
5. zero couch position (фиксиране на масата)
6. couch up/down (движение на масата във вертикална посока)
7. home button (couch out & down) (изнасяне и прибиране на масата)

Литература

1. Romans, L., 1995. Introduction to computed tomography. Williams & Wilkins, Philadelphia, USA, 107 pagеs.
2. Gielen, I., Van Calenberg, A., Van Bree, H., 2003. Computed tomography (CT) in small animals. Part 1. Technical aspects. Vlaams Diergeneeskunding Tijdschrift, 72, 158 - 167.
3. Gielen, I., Van Bree, H., 2003. Computed tomography (CT) in small animals. Part 2. Technical aspects. Vlaams Diergeneeskunding Tijdschrift, 72, 168 - 179.

??

??

??

??

1

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Компютърна томография 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.