Компютърна томография


Категория на документа: ИнформатикаШирина на прозореца

Стойността на HU за всяко ниво се определя от широчината на прозореца. Чрез увеличаването на ширината на прозореца се включват по-голям брой стойности на HU за всяки нюанс от сивото. Нивото на ширината на прозорците (Windows width) от 400 до 2000 HU и е най-подходящо за визуализация на всички структури в един образ. По-тесните ширини на прозореца дават възможност за отграничаване на тъканите възоснова на плътността им, докато по-широките намаляват контраста.

Ниво на прозореца (Window level) определя кои числени стойности на HU ще се отчетат на образа.

Контрастни вещества

Контрастните, за разлика от терапевтичните средства се аплицират бързо и в големи дози. Контрастните вещества са по-вискозни от другите интраваскуларни агенти. Вискоият осмоларитет и вискозитет са най-характерни за водоразтворимите. Съвременните контрастни вещества са с по-нисък осмоларитет и се наричат нискоосмоларни. По-старите контрасти бяха високоосмоларни. Йонните контрастни вещества образуват йони във водните разтвори, а нейонните не се дисоциират. Нейонните контрастни агенти имат нисък осмоларитет. Наблюдават се три фази на тъканно контрастно насищане: 1. Болусна фаза, при която HU са с най-високи стойности. 2. Неуравновесена фаза, при която стойностите на HU намаляват. 3. Фаза на равновесие, при която стойностите на HU са най-ниски.

Imaging plane (образен план)

Anterior = ventral, Posterior=dorsal, inferior=caudal, superior=cranial, lateral, medial, distal, proximal, horizontal = transversal for the body, vertical = longitudinal for the body. Coronal plane е равнината, която разделя тялото на anterior and posterior parts. Sagittal plane разделя тялото на леви и десни части. Когато сагиталната равнина преминава директно през центъра на тялото се означава като медианна или средна сагитална. Парасагиталната равнина е успоредна на сагиталната равнина. Аксиалните равнини са топографски cross-sectional равнини, които разделят тялото на горни (upper) и долни (lower) отдели. Косите равнини (Oblique plane) са наклонени и лежат под ъгъл в една от трите стандартни равнини (аксиална, медианна и коронална).

Imaging protocol

Протоколите за СТ са специфични принципни правила за стандартните СТ изследвания в опеределена област.

Компютърният томограф (скенер) е медицински апарат, с който се правят рентгенови изследвания.

Състои се обикновено от 3 модула
1. гентри
2. пациентна маса
3. пулт за управление

CT Gantry External View

1. microphone (микрофон)
2. sagittal laser alignment light (сагитален лазерен лъч)
3. gantry aperture (720mm diameter) (отвор на гентри)
4. patient guide lights (светлина за пациента)
5. x-ray exposure indicator light (светлинен индикатор за експозицията)
6. emergency stop buttons (спешен бутон)
7. gantry control panels (контролен панел за управление на гентри)
8. external laser alignment lights (външен светлинен лазер)
9. patient couch (пациентна маса)
10. ECG gating monitor (монитор за ЕКГ)

CT Gantry Internal View

1. x-ray tube (рентгенова тръба)
2. filters, collimator, and reference detector (филтри, колиматор и детектор)
3. internal projector (вътрешен проектор)
4. x-ray tube heat exchanger (oil cooler) (топлообменник на рентгеновата тръба)
5. high voltage generator (0-75kV) (генератор за високо напрежение)
6. direct drive gantry motor (двигател на гентри)
7. rotation control unit (устройство за контрол на ротацията)
8. data acquisition system (DAS) (система за обработка на данни)
9. detectors (детектори)
10. slip rings (пръстени)Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Компютърна томография 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.