Компютърна система IBM/XT


Категория на документа: Информатика


3
Сериен порт 2
4
Сериен порт 1
5
Хард диск контролер
6
Флопи диск контролер
7
Паралелен порт 1
2. Директен достъп до паметта (DMA - Direct Memory Access)
За бързо въвеждане и извеждане на информацията и разтоварване на централното процесорно устройство от входно-изходни операции, свързани с основната памет се използва директен достъп до паметта. Директен достъп до паметта се нарича процесът на обмен на данни, извършван без участие на процесора, между основната памет и външни устройства. Директния достъп до паметта се управлява от контролер за ДДП
Дънната платка IBM/XT разполага с един контролер за ДДП, който осигурява 4 канала за обмен. Обменът се инициира програмно по сигнал-заявка от външно за процесора устройство, включено към дадения канал. Системната шина се предоставя на контролера за ДДП, който поема управлението и и осигурява прехвърляне на данни между системната памет и периферното устройство.

Канал
функция
0
Опресняване на паметта
1
Обмен с FDD
2
Обмен с HDD
3
Комуникационни адаптери

Структура и характеристики на процесор I 8088.

За намаляване на цената през 1979г. Intel представи орязана версия на 8086 наречена 8088. Процесорът 8088 използуваше същото вътрешно ядро като 8086 но външната шина за данни бе намалена на 8 бита. Това позволи да се използуват поддържащите чипове за по-стария 8 битов 8085 микропроцесор като можеха да се проектират по-евтини платки и системи .
Този процесор притежава истински 16 битов дизайн с 16 битови вътрешни регистри и 16 битова шина за данни. Това означаваше, че той бе в състояние да обработва 16 битови числа и данни вътрешно както и да прехвърля по 16 бита едновременно към и от чипа. Първоначално работеше до 5 MHz. Използува се 20 битово адресиране което позволява директно адресиране до 1 МВ памет.
1.Структурна схема на Процесор I8088

а/ Изпълнително устройство /ИУ/:
Включва набор регистри с общо предназначение, временни регистри, аритметично-логическо устройство (АЛУ) регистър на флаговете и блок за управление на ИУ. Всички основни блокове на ИУ са свързани помежду си посредством 16 разрядна шина на АЛУ и се управляват от сигналите получени от блока за управление на ИУ. Временните регистри подготвят и при необходимост модифицират данните подавани на входа на АЛУ. Съдържанието на регистъра на флаговете се променя в зависимост от извършваната в АЛУ операция и обратно - съдържанието на този регистър влияе върху резултата или начина на извършване на операциите. АЛУ изпълнява всички елементарни операции които са необходими при изпълнение на инструкциите на микропроцесора
ИУ осигурява изпълнението на всички инструкции, подава данните и началната информация за адресите към УУШ и обслужва регистрите о общо назначение, флаговия и временните регистри на микропроцесора и основното АЛУ.
б/ Устройство за управление на шина (УУШ)- състои се от набор сегментни регистри, брояч на инструкциите, вътрешни комуникационни регистри, АЛУ за изчисляване на физическия адрес, регистър за опашка на инструкции и блок за управление на микропроцесорната шина. Блокът за управление на микропроцесорната шина е свързан с адресната шина включена към изхода на АЛУ за физическия адрес и с шината за данни. Той изпраща байтовете на инструкциите към регистъра за опашката. Връзката между ИУ и УУШ се осъществява посредством шината на АЛУ и 8 разрядната шина на опашката, която е свързана към входа на блока за управление на ИУ.
УУШ реализира циклите на микропроцесорната шина, осигурява формирането на 20 разряден адрес, обновява съдържанието на брояча на инструкциите и зарежда регистъра за опашката с прочетените инструкции. Освен това УУШ предава данните от и към шината на АЛУ .
2.Характеристики на процесор 8088
* 40 изводна ИС DIP
* Тактова честота 4,77 MHz
* 16 разредни вътрешни регистри, което го прави 16 битов процесор
* Шина за данни - 8 битова /външна/
* Адресна шина - 20 битова, максимално адресируема памет - 1MB
* Отделен математически копроцесор 8087
??

??

??

??
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Компютърна система IBM/XT 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.