Компютърна система IBM/XT


Категория на документа: Информатика


Основни функционални блокове на дънна платка на компютърна система с IBM/XT с процесор 8088, разширителна шина - 8 битова ISA, системни ресурси на дънната платка.
Структура и характеристики на процесор I 8088.

Основни функционални блокове на дънна платка на компютърна система с IBM/XT с процесор 8088.

1. Процесорен блок
* CPU I8088 - 16 битов централен процесор
* FPU I8087 - математически копроцесор за работа с числа с плаваща запетая
2. Тактов генератор - I8284. Генерира сигнали за синхронизиране работата на процесора:
* CLK /4,77 MHz/ - системния такт за процесора
* RESET - сигнал за начално установяване
* READY - чрез него процесорът получава информация за готовност на периферните устройства.
* OSC - 14,311818 MHz, разпространява се до всички разширителни слотове
* PCLK - 2,38 MHz - за управляващата логика на клавиатурата; от него се формира синхронизиращ сигнал за таймера.
3. Памет
* RAM до 1MB - оперативна памет
* ROM - BIOS - памет само за четене, съдържа базовата входно-изходна система.
4. Контролер на прекъсванията I8259
Управлява заявките за хардуерните прекъсвания (IRQ). Заявка за прекъсване се подава, когато външно за процесора устройство се нуждае от обслужване.
5. Контролер за директен достъп до паметта - DMA контролер
Управлява директния достъп до паметта - т.е. обмен на данни между външни за процесора устройства и паметта, без участие на процесора (пр.: обмен на данни между твърд диск и паметта).
6. Таймер - използва се за системен часовник, управление на опресняването на динамичната памет и генериране на звук.

7. 8 битови ISA слотове - за вкл. на допълнителни компоненти.

Разширителна шина - 8 битова ISA

Компютърната система IBM/XT разполага с 2 до 6 разширителни слотове ISA. Разширителния слот ISA има 62 извода.
Основните характеристики на 8-битовата ISA шина са:
- Синхронна шина - синхронизирана с честотата на процесора;
- тактова честота - 4,77 MHz;
- шина за данни - 8 битова;
- адресна шина - 20 битова;
- пропускателна способност - [ширина на шината за данни] * [тактова честота]*[брой трансфери за такт]
[8b]*[4,77MHz]*[1/2]=2,39MHz

Системни ресурси на дънната платка
1. Хардуерни прекъсвания (IRQ)

Управлението на прекъсванията се извършва от специална логическо устройство, което се нарича контролер на прекъсванията. Контролерът на прекъсванията получава заявки за прекъсвания от различните хардуерни устройства посредством линиите за заявки за прекъсвания IRQ. В РС IBM/XT, използващи 8 битовата шина ISA, контролерът на прекъсванията е 1 и се свързва с хардуерните устройства посредством осем IRQ линии.
Хардуерните прекъсвания имат номера, определящи приоритетите им едно пред друго. Прекъсванията с по-малки номера имат по-висок приоритет.
Стандартни назначения на прекъсванията са показани в следващата таблица

IRQ
Функция
0
Системен таймер
1
Клавиатурен контролер
2
СвободноСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Компютърна система IBM/XT 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.