Компютърна система IBM/XT I8086


Категория на документа: Информатика


Изпитна тема 2: КОМПЮТЪРНА СИСТЕМА IBM/ХТ I8086
План-тезис: Основни функционални блокове на дънната платка на компютърна
система IBM/ХТ с процесор 8086, разширителна шина - 8-битова ISA. Системен таймер,
системни ресурси на дънната платка.
Характеристики на процесор Intel 8086. Разлика между I8088 и I8086. Шина данни и
адресна шина. Режими на работа, стекова памет, регистър на инструкциите. Инструкции за обмен на данни. Относително и индексно адресиране.
Характеристики на RAM паметта, видове, максимален обем в една компютърна
система, опресняване на RAM памет. DRAM памет, характеристики и видове.

Критерии за оценяване Максимален брой точки
1. Дефинира и обяснява основните функционални блокове на
дънната платка.
10
2. Дефинира и обяснява основните характеристики на
процесора.
10
3. Дефинира и обяснява основните характеристики на DRAM и
ROM паметта.
10

8-битова ISA
Появява се в PC / XT с процесори Intel 8086 и 8088 през 1980г. Има 2x31 - 62 извода - осем данни и 20 линии адрес на процесора 8088, както и управляващи сигнали (за синхронизация, четене / запис , 8 линии за прекъсвания, -5V и + / -12 V, четири DMA).

Системен таймер
Tова е чип, който генерира основната честота на микропроцесорната система. По нея се синхронизира работата на системата. Той се намира до кварца на дънната платка.

Характеристики на процесор Intel 8086. Разлика между I8088 и I8086
От лекциите по модул Процесори за PC

Режими на работа на CPU

Основните режими са 2 - реален и защитен.Те се базират на изисквания на операционната система на PC. Защитеният е представен с процесор 80286. Разработен е заради необходимостта ОC да работи в многозадачен режим. Най-характерно за многозадачния режим на OC е нейната способност да осигурява работа на няколко програми или няколко задачи от една програма едновременно. За процесора при многозадачност е важно стартираните програми или задачи да съществуват едновременно в паметта на микропроцесорната система, без да си пречат. Всяка задача приема, че е тя е единствена и само тя използва процесора. Това изисква сложна организация на паметта: адресиране, даване на максимален приоритет на OC , поддържане на т.н. виртуална памет. Ако CPU поддържа виртуална памет той работи във ВИРТУАЛЕН режим Той се смята като вариант на защитения.

Всички микропроцесори след 80286 поддържат защитен режим на работа.

Всеки микропроцесор, който поддържа защитен режим може да работи и в реален.

Стекова памет

СТЕКЪТ е структура от данни, която се използва от CPU за временно съхранение на информацията.

Стекът се реализира чрез запазена част от Оперативната памет на микропроцесорната система. Адресът на тази памет се записва и помни от специален регистър на CPU наречен Стеков брояч. Той сочи във всеки момент адреса на върха на Стека. Всички CPU имат команда за зареждане на Стековия брояч, за да се задели областта от Оперативната памет на микропроцесорната система за Стек.

Записът и четенето от Стека CPU прави чрез команди. За процесорите на INTEL за запис командата е PUSH (Push data onto stack), а за четене е POP (Pop data from stack). С използването на една команда се записват/четат само една клетка на Стека. Следователно, за да се запишат/четат по-вече данни се използват няколко команди POP или PUSH една след друга.

Запомнените данни се подреждат в Стека по специален начин. В зависимост от това има два вида Стек- LIFO и FIFO.

При Стек от тип LIFO (Last In, First Out) последно въведените в Стека данни с команда PUSH, първи ще бъдат прочетени с команда POP.

PUSH POP
4Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Компютърна система IBM/XT I8086 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.