Компютърна система IBM/XT 8086


Категория на документа: Информатика


Изпитна тема 1: КОМПЮТЪРНА СИСТЕМА IBM/ХТ I8088
План-тезис: Основни функционални блокове на дънната платка на компютърна
система IBM/ХТ с процесор 8086, разширителна шина - 8-битова ISA. Системен таймер,
системни ресурси на дънната платка.
Характеристики на процесор Intel 8086. Разлика между I8088 и I8086. Шина данни и
адресна шина. Режими на работа, стекова памет, регистър на инструкциите. Инструкции
за обмен на данни. Относително и индексно адресиране.
Характеристики на RAM паметта, видове, максимален обем в една компютърна
система, опресняване на RAM памет. DRAM памет, характеристики и видове.

Критерии за оценяване Максимален брой точки
1. Дефинира и обяснява основните функционални блокове на
дънната платка.
10
2. Дефинира и обяснява основните характеристики на
процесора.
10
3. Дефинира и обяснява основните характеристики на RAM и
ROM паметта.
10
8. Анализира конкретна компютърна система. 10

Основни функционални блокове на дънната платка на компютърна система IBM/ХТ с процесор 8088

8-битова ISA
Появява се в PC / XT с процесори Intel 8086 и 8088 през 1980г. Има 2x31 - 62 извода - осем данни и 20 линии адрес на процесора 8088, както и управляващи сигнали (за синхронизация, четене / запис , 8 прекъсващи линии , -5V и + / -12 V, четири DMA).

Структура на микропроцесорната система.
Микропроцесорната система е информационна система, която включва микропроцесор, памет и входно/изходни устройства:

Характеристики на процесор Intel 8088. Входно-изходни сигнали. Режими на работа.
От лекциите по модул Процесори за PC

Формат на инструкциите

Инструкциите се състоят от 2 части:

- код на операцията -определя вида на операцията, която трябва да изпълни CPU. Да спре, да направи скок в програмата, да събере данни, да постави в 1 някакъв бит и т.н. Това е мнемоничния код.

- операнд - това са или данните, които са необходими на CPU за да изпълни командата или адреса на тези данни. Този адрес му е необходим за да може да изчете необходимите му данни от паметта на микропроцесорната система.
Има команди без операнд. Например INC- Increment- прибавя 1 към стойността на операнда
Режими на работа на CPU

Основните режими са 2 - реален и защитен.Те се базират на изисквания на операционната система на PC. Защитеният е представен с процесор 80286. Разработен е заради необходимостта ОC да работи в многозадачен режим. Най-характерно за многозадачния режим на OC е нейната способност да осигурява работа на няколко програми или няколко задачи от една програма едновременно. За процесора при многозадачност е важно стартираните програми или задачи да съществуват едновременно в паметта на микропроцесорната система, без да си пречат. Всяка задача приема, че е тя е единствена и само тя използва процесора. Това изисква сложна организация на паметта: адресиране, даване на максимален приоритет на OC , поддържане на т.н. виртуална памет. Ако CPU поддържа виртуална памет той работи във ВИРТУАЛЕН режим. Той се смята като вариянт на защитения.

Всички микропроцесори след 80286 поддържат защитен режим на работа.

Всеки микропроцесор, който поддържа защитен режим може да работи и в реален.

Характеристики на RAM паметта, видове.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Компютърна система IBM/XT 8086 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.