Жизнен цикъл на софтуерен продукт


Категория на документа: Информатика


Жизнен цикъл на софтуерен продукт
На практика с прецизен контрол на разходите за продукта може да се получи много точна картина на "жизнените етапи" за повечето системи. Жизненият цикъл на софтуерните продукти принципно се формират от три стадия:

Нов продукт.
Новите продукти или системи показват една и съща картина за свързаните с тях работи. След внедряването се достига пик по три категории работа, свързани с поддръжката:
* непосредствен ремонт;
* помощ и консултации по системата;
* настройка на производителността.
Продължителността на този пик зависи от сложните връзки между обхвата на продукта и неговите качества.

Утвърден(ратифициран) продукт.
След стабилизиране на продукта най-общата форма на дейност, свързана с поддръжката е адаптивно обслужване.
В зависимост от продължителността на живот за продукта може да възникне потребност от допълнителни дейности - модернизация и преработка. Освен това те се провеждат с изцяло снижаващи се обеми на същите работи:
• Непосредствен ремонт;
• Помощ и консултации по системата;
• Настройка на производителността.
В стадия на зрелостта продуктът се усъвършенства, което води до увеличаване на сложността и обема на техническата поддръжка. Непрекъснатото разширение също води до доработки в продукта, докато новите компоненти се стабилизират.

Стар продукт.
Най-интересното е, че след периода на "здрава" зрелост системата започва да показва признаци на стареене. Те са [ следствие на недостатъчно добро обслужване или непълна документация. напускане на специалисти, разработили първоначалната версия на система, недостатъчен опит на специалисти по експлоатация¬та или програмисти, осъществяващи поддръжката Освен това в резултат на всички увеличаващи се сложности в системата от много* числени усъвършенствания и реорганизации при клиентите продуктът започва да отслабва.
Ефективността на ремонта (измеримия брой дефекти, появяващи се в резултат на отстраняване на съществуващи дефекти) започва да намалява и "стареенето" на системата се ускорява (вж. фиг).

Големите кризисни периоди (такива като проблемът 2000 г.) предизвикват нарастване на проблемите, свързани с поддържане на старите системи. Повечето организации обаче игнорират този момент и инвестират в нови системи. Без точното проследяване и получаване на отчети за разходите по поддържане на информационната система е невъзможно да се реализира точен подход за определя¬не на съотношението между проходи и разходи. Например ако проследим една нова система, чиято разработката струва 100 000 лв.. плюс още толкова за поддръжката, и осигурява приход от 300 000 лв., тя изглежда достатъчно разумен обект за инвестиране, ако само не се изясни по-нататък, че разходите за поддръжка клонят към 200 000 лв., а не към получените при първоначалната оценка 100 000 лв.
Освен това без точни данни та поддръжката ма системата много организации ме могат ефективно да поддържат своите разходи за разработка и често получават система с висок риск (т е. своите капиталовложения) поради преждевременно излитане от експлоатация.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Жизнен цикъл на софтуерен продукт 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.