Интернет програмиране


Категория на документа: Информатика


В този слой се съдържат следните протоколи: IP (Internet Protocol), ARP (Adress Resolution Protocol), ICMP (Internet Control Message Protocol) и IGMP(Internet Group Message Protocol).
А) Основният протокол в този слой е IP - той е отговорен за определяне адресите на получателя и изпащача на всеки пакет. Всеки хост има уникален IP адрес. Докато MAC адреса е се отнася към мрежовата карта, IP адресът е логическия адрес на хоста. Пример за IP адрес: 192.168.10.20 - част от адреса описва TCP/IP мрежата в която хоста се намира, а другата част е адреса на хоста. Към всеки пакет се прикрепя IP хедър, който съдържа IP адреса на изпращача и получателя. IP определя дали хоста е локален (е в същата мрежа) или отдалечен (в друга мрежа) като сравнява адресите на изпращача и получателя. Това се определя чрез подмрежова маска - това е параметър, включен към всеки IP адрес и се използва, за да определи коя част от IP адреса е адреса на мрежата и коя част е адреса на хоста.
Б) ARP (Adress Resolution Protocol) протокола
Този протокол превръща IP адреса в хардуерен адрес. Тази информация се поддържа за кратко време. Първото място на което ARP търси разрешение на въпроса е ARP кеша. ARP кеша е пространство в RAM- а където ARP пази IP и хардуерните адреси, които е превърнал. Ако ARP успее да намери хардуерния адрес в кеша, то пакета бива препратенкъм този хардуерен адрес без допълнителни процедури. Ако IP адреса не е в кеша, ще броудкастне ARP запитването. След като даден IP адрес бива превърнат в хардуерен, той се помества в ARP кеша 2 минути. Ако през тези 2 минути IP поиска превръщане на същото IP, той ще остане още 2 минути, но задържането не може да продължи повече от 10 минути.
ARP кеша съдържа три колони:
Интернет адреса (IP)
Хардуерен адрес
Как записа е попаднал в кеша?
192.168.0.1
00-0f-66-83-97-0e
Dynamic
224.0.0.22
01-00-5e-00-00-16
Static
Записа бива динамичен, когато е открит с помощта на ARP броудкаст и статичен, когато е бил въвен ръчно.
В) ICMP (Internet Control Message Protocol)
Използва се предимно за изпращане на съобщения за грешки, извършване на диагностика и контролиране на потока от данни. Например може да се изпрати съобщение от рутер към хост, че рутера е претоварен.
Като инструмент за диагностика се използва с приложението ping (Packet InerNet Grouper). За да пигнете хост трябва да отидете в Command Prompt (бърз, навременен, точен, незабавен, подсказвам, съдействам, точен) и да напишете ping ip address.
Г) IGMP(Internet Group Message Protocol)
Този протокол позволява предаването на поток от информация от един хост към няколко получателя едновременно. Поток са серия от изпратени пакети, за които се изчаква потвърждение, че са получени. IGMP може да бъде използван като протокол за изпращане на поточен звук и видео, когато данните трябва да достигнат от един източник до много получатели.

IP адресиране

1. Какво е IP адресирането?
Всеки хост в TCP/IP мрежа трябва да има уникален адрес. С тези уникални адреси е възможно изпращането на информация от хост до хост. Всеки пакет съдържа информация за адреса в хедъра и IP адреса в хедъра се използва за маршрутизиране на пакета.
Дефиниция: IP адресирането представлява конфигуриране на всеки TCP/IP хост с валиден IP адрес.
За достъп до Интернет хоста трябва да има IP адрес, които не само идентифицира хоста (като адрес на къща), но също да идентифицира и мрежовия адрес (като номер/име на улицата). IP адресите могат да бъдат разделени на две части. Едната част представлява

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Интернет програмиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.