Интернет програмиране


Категория на документа: Информатика


Глава 1. Модел на заявките в интернет
Разделът Модел на заявките в Интернет дава знания за протоколите на обмен в Интернет и за основни понятия в Java сигурност. В този раздел учениците получават необходимите теоритични познания за Java, входно-изходни потоци и управлението им при работа със системните устройства за въвеждане и извеждане на информация, с файлове, и с отдалечени системи.
Тама1. Протоколи за обмен
Не можем да започнем един практически курс по разработка на Интернет приложения, без да засегнем, поне частично, основните принципи на които се основава пренасянето на данни в световната мрежа. В тази тема ще разгледаме накратко най-важните неща от организацията на TCP/IP мрежите, които имат пряко отношение към мрежовото програмиране с Java. В началото ще направим кратък преглед на TCP/IP мрежите с който ще въведем базови понятия като IP адрес, сокет, порт, клиент, "сървър", "протокол" и "мрежа".. Ще разгледаме двата основни транспортни протокола TCP и UDP.

1. Понятието "протокол"

Когато компютрите започват комуникация помежду си първо трябва да се разберат какъв протокол ще използват . Тук може да се направи аналогия с разговор между двама души, които първо трябва да установят какъв език ще използват и какви правила ще следва разговора. Трябва да се разберат кой ще говори първи, как ще се обръщат един към друг, как да определят дали информацията е разбрана, как ще приключат и прекратят комуникацията.

Дефиниция: протоколът е правило или списък от правила и стандарти за комуникация, които компютрите използват, когато изпращат данни.

Първоначално предложеният от ARPAnet протокол HHP/Host-to-Host Protocol/ е предвиден за връзка на фиксиран брой компютри. Локалният мрежов протокол не е бил достатъчен, за да се осигури надеждно предаване на данни. Времето след Втората световна война, около 1947 възниква конфликт между Съединените американски щати и техните съюзници, от една страна, и Съветския съюз и неговите съюзници, от друга. Това съперничество е наречено "Студена война", тъй като не води до мащабни преки боеве между двете свръхсили. Студената война се води чрез икономически натиск, селективна помощ, дипломатически маневри, пропаганда, убийства, ограничени военни операции и пълномащабни войни. Заплахата от ядрени атаки провокира създаването на нов протокол, който да осигури комуникацията между военните лидери. За да покрие нуждите на военните ARPAnet (предшественика на Интернет) трябвало да изпълни следните изисквания:
* Липса на критични точки. Понеже мрежата е трябвало да устои на ядрена атака е трябвало да липсват критически важни звена.
* Резервни маршрути до всяка дестинация.
* Ако някоя част от мрежата откаже, тя трябва да може да пренасочи информацията по нов маршрут.
* Възможност да може да свърже различни типове компютри от различни типове мрежи. Тази мрежа не трябва да свързва само определен тип хардуер или операционна система.
* Не трябва да се контролира от една компания. Тази мрежа трябва да се поддържа от много независими инженери в интерес на супермрежата, а не в интерес на някоя компания.

Протокола използван за комуникация между хостовете през 1969 е NCP, но той е имал доста ограничения и през 1974 двама "интернет пионери" Винт Сърф и Боб Кан представят протокола TCP, който обяснява как два хоста могат да осъществяват тази връзка и как могат да поддържат тази връзка докато прехвърлят данни. NCP не е решавал този проблем в границите, в който го прави TCP. TCP е отговорен за предаването на данните между хостовете, той пази информация за това какво е изпратено и какво не е получено. Ако някое съобщение е прекалено голямо за един пакет, ТСР разделя информацията в няколко пакета и се грижи те да се изпратят. Когато пакетите се получат от другата страна ТСР съединява отделните пакети в правилната последователност.

До 1978 тестване и нови разработки довежда до нов пакет от протоколи,
носещ имената на двете си най-съществени съставящи TCP/IP /Transmission Control Protocol/ Internet Protocol/. 1982 се взима решение TCP/IP да замени NCP като стандартен език на ARPAnet.
2. TCP/IP protocol suite

Когато множество протоколи работят заедно, групата, която образуват се нарича протоколен пакет или протоколен стек.

Дефиниция: TCP/IP е наименованието на пакета от протоколи, с които работи световната мрежа Интернет. В този пакет се включват протоколите IP, TCP, UDP, ICMP и IGMP. Локалните мрежи, работещи с протоколите от пакета TCP/IP се наричат Интранет мрежи.

TCP/IP е съвместим с почти всеки компютър на земята, освен това е поддържан от сегашните версии на всички ОС и мрежови ОС - включително Windows (95/98, 2000, XP, 2003, Vista, 2008), Linux, Unix. TCP/IP не е собственост на една компания и се развива и поддържа от много и най-различни софтуерни и хардуерни производители.

TCP/IP е езика на Интернет, не можете да се сържете към интернет без да го използвате. Всяка мрежа свързана към Интернет говори TCP/IP.

Дефиниция: Хост се нарича всяко устройство (компютър, сървър, принтер и др), което има TCP/IP адрес.

Когато данните се изпращат от един хост до друг, от TCP от TCP/IP пакета разделя данните на много по-управляеми парчета - наречени пакети. Протокола определя как са оформени и адресирани пакетите. Всеки пакет има комплект хедъри прикрепени към него. Хедърът представлява няколко бита информация, прикрепена към всяка порция данни и най-често съдържа детайли за маршрута и адреса. Всеки протокол прикрепя свой хедър към пакета, всеки пакет може да има няколко хедъра прикрепени към него. Хедърите позволяват данните да бъдат възстановени в оригиналния им вид при получателя. След това пакета се капсулира във вид подходящ за физическата мрежа в която хоста се намира, тоест те се форматират по подходящ начин за използваната преносна среда.
3. OSI модел на TCP/IP

OSI модела дава отговор на много задачи извършвани при преноса на данни от хост до хост. Класическият OSI е седем слоен и засяга всички страни от организацията на комуникацията между две приложения. Задачата на модела е да раздели задачите по комуникация в прости стъпки, наречени слоеве, т.е. всеки слой си има свои задачи. Слоевете са:
Application
Приложен
Presentation
Представителен
Session
Сесиен
Transport
Транспортен
Network
Мрежов
Date link
Канален
PhysicalСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Интернет програмиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.