Интерфейс USB


Категория на документа: Информатика>Съществуват два типа пакети на данните -DATA0 ,DATA1 , всеки от които може да съдържа до 124 байта данни. При високо скоростните устройства за пакети на данни са определени два други PID-a: DATA2 и MDATA.

• Handshake пакети :

> АСК - потвърждение за това, че пакета е бил успешно приет.

> NAК - информира, че устройството в даденият момент не може да приема или да изпраща данни. А в Interrupt транзакциите съобщават на хоста, че устройството няма нови данни за предаване.

> STALL - оказва, че устройството е неспособно да
предава или да получава данни и е необходима намесата на хоста.

• Специални пакети:

> PRE - Предшества нискоскоростно предаване на данни.

Всички предавания на данни се инициализират от хоста, в съответствие с определена времева програма. Функционалните устройства сами не могат да инициализират предаването, а само отговарят на запитванията на хоста. Обмен на данни е възможно само между хоста и устройството и не е възможен между устройствата, включени към шината. Той се състои в:
- В случаите на предаване на данни от хоста към устройството. Хостът инициализира предаването чрез изпращане на устойчив пакет Out (в знак на това, че данните ще предава той), след това изпраща самите данни, а после приема пакета АСК потвърждаващ, че данните от устройството са получени без грешка (ако това не е изходен тип предаване, за който потвърждение не се изисква).

- В случаите на предаване на данни от устройството към хоста. За да се изпълни такова предаване, хостът трябва да се обърне към устройството с изпращане на пакет IN. В отговор на това устройството му изпраща данни и чака получаване на потвърждение (отново ако имаме неизохронно предаване). Съответно, ако хостът не изпрати такъв пакет, то данни никога няма да бъдат предадени.

За идентификация на устройствата служат номера на производителя (Vendor ID, 2 байта), номер на устройството (Device ID, 2 байта) номер на версията (2 байта) и код за класа (Class Соdе - 3 байта). По време на инициализацията от хоста, се установява какви видове данни съответно се поддържат и какви ширини на честотната лента ще са необходими на отделните устройства USВ.

Всички пакети започват с поле за синхронизация (SYNC), представляващо кодова последователност. То се използва за синхронизация на входните данни с CLOCK. Дължината на полето трябва да бъде с дължина осем бита за Full/Low Speed и 32 бита за High speed. Последните два бита са маркер, който се използва за идентифициране на края на полето SYNC и началото на PID ( ID на пакета ).

PID определя формата и типа на пакета. По него пакетите съответно се идентифицират и се различават един от друг.

В таблицата по-долу са поместени типовете PID.

PID тип
PID име
PID<3:0>
Описание
Белег (token)

OUT

IN

SOF

SETUP
0001

1001

0101

1101
Адрес + крайна точка при предаване между HOST и устройство
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Интерфейс USB 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.