Интерфейс USB


Категория на документа: Информатика


Технически университет - Варна
Дисциплина Компютърна периферия
Курсов проект

Тема: Интерфейс USB за връзка между компютър и периферни устройства. Логическа, електрическа и конструктивна съвместимост. Стандартни контролери и буферни схеми

Изготвил:

Проверил:

Съдържание:

Въведение.................................................................................................3 стр.
Версии на USB. Видове устройства според скоростта на предаване. Организация на USB..............................................................................................................4 стр.

Топология. USB хост..................................................................5-6 стр.

Видове USB устройства......................................................................................7-8 стр.

Канали и режими за предаване на данни........................................................9-10 стр.

Пакети данни......................................................................................................10-14 стр.

Слоеве на USB системата..........................................................15-16 стр.

USB конектори. USB On-The-Go.................................................17-19 стр.

USB 3.0.................................................................................20-23 стр.

Използвана литература.......................................................................................24 стр.

Въведение

Универсалната серийна шина (Universal Serial Bus - USB) e стандарт за външна шина за свързване на периферни устройства. USB е бърз, двупосочен, изохронен, динамично прикрепващ се сериен интерфейс, който елиминира необходимостта от портове със специално предназначение, допълнителни адаптери, изпълнения на сложно конфигуриране, ръчно инсталиране на допълнително програмно обезпечение: системата автоматично определя какъв ресурс да включи в програмния драйвер и пропускателната способност, която е необходима на всяко пeриферно устройство и прави този ресурс достъпен без намесата на потребителя.

Интерфейсът е разработен съвместно от водещите в компютърната и телекомуникационната индустрия компании: Compaq, DEC, IBM, Intel, Microsoft, NEC и Northern Telecom. Заедно тези компании основават форума USB-IF (USB Implementers Forum), който да разработва, поддържа и насърчава USВ архитектурата.

Днешните USB контролери се интегрират в чипсети на дънните платки. На по-стари компютри, които нямат вграден контролер, могат да се монтират външни контролери които се свързват към PCI шината - фиг. 1.

Фиг. 1

Всички такива контролери са съвместими с Open Host Controller Interface (OHCI, използван от Compaq, Microsoft and National Semiconductor) или Universal Host Controller Interface (UHCI, използван от Intel). И двата стандарта имат еднакви възможности, като UHCI хардуерът има по-опростена конструкция, което от своя страна изисква по-усложнен драйвер. В операционните системи след Windows 98 има пълна USB поддръжка.

Версии на USB

- v. 1.0 - 1996 г. - максимална трансферна скорост 1,5 Мb/s (Low Speed)

- v. 1.1 - 1998 г. - максимална трансферна скорост 12 Мb/s (Full Speed)

- v. 2.0 - 2000 г. - максимална трансферна скорост 480 Мb/s (High Speed)
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Интерфейс USB 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.