Интелигентни приложения за Cloud


Категория на документа: ИнформатикаУНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
КАТЕДРА "КОМУНИКАЦИИ И СИГУРНОСТ"
МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА "ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ"

К У Р С О В А Р А Б О Т А

по Многоагентни системи

на тема: Интелигентни приложения за Cloud

Изготвил: Теодора Иванова Горанчева
Факултетен номер: 304-исмз
I курс магистър

София
2013

СЪДЪРЖАНИЕ:

I. ВЪВЕДЕНИЕ
II. CLOUD COMPUTING
III. ЗАЩИТА НА ИНФОРМАЦИЯТА В CLOUD
IV. ИНТЕЛИГЕНТНИ ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ИНФОРМАЦИЯТА В CLOUD
V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
VI. ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА
I.
ВЪВЕДЕНИЕ

От няколко години насам Cloud Computing набира все по-голяма популярност в информационните технологии. Със своята иновативност, Cloud Computing се различава коренно от досега познатите технологии. Все повече компании вече активно се възползват от възможностите за съхранение и обработка на информация в Cloud. Малко от тях обаче обръщат достатъчно внимание при осигуряване на сигурността на информацията, съхранявана в Cloud.
II. CLOUD COMPUTING
1. Какво е "Cloud"?

IBM описват Cloud Computing като нов модел, чрез който потребителите могат да получат достъп до своите приложения от всяка точка на света, през всяко свързано с Интернет устройство, а ориентираният напълно към потребителя интерфейс прави средата в Cloud прозрачна за потребителите. Със своята динамичност Cloud позволява лесно организиране и споделяне на данните.Благодарение на мощната си платформа, дава възможност за значително намаляване на разходите за поддръжка, ако данните и приложенията бъдат изнесени в Cloud.1

Архитектурата на Cloud включва няколко основни модулa: потребителски интерфейс, система за управление на ресурсите с каталог на услугите, модул за обезпечаване на ресурсите. Системата за управление на ресурсите управлява масивна мрежа от сървъри, работещи паралелно един с друг. Често се използват виртуализационни техники за динамично разпределяне и преразпределяне на тези ресурси.

В труда си "Cloud Computing: Today and Tomorrow" Уон Ким дефинира няколко основни предимства на работата в Cloud:
1) Доставчика управлява всички изчислителни ресурси (сървъри, софтуер, памет и мрежи) и енергията, необходима за тези услуги. Потребителят само трябва да се "включи" в Cloud, като това не изисква голяма първоначална инвестиция нито за изчислителни ресурси, нито за персонал за администриране на системата.
2) Потребителите могат сами гъвкаво и лесно да увеличават и намаляват нивото на използване на изчислителните услуги и ресурси.
3) Потребителите заплащат много по-ниски такси за услугите в Cloud отколкото да поддържат собствени изчислителни ресурси.
4) Потребителите могат да получат достъп до услугите в Cloud по всяко време и от всяка точка на света.2
2. Услуги в Cloud

Cloud предлага на потребителите си три основни услуги: Software-as-a-Service (SaaS), Platform-as-a-Service (PaaS) and Infrastructure-as-a-Service (IaaS).

Фиг. 1. Основниуслуги в Cloud и някои от съществуващите продукти3

Software-as-a-Service (SaaS) предлага на потребителите по-лесен начин за достъп до много от техните стандартни бизнес приложения и услуги като електронна поща, пакети за текстообработка и т.н., като позволява на потребителите да имат достъп до тези програми чрез интернет, без да е необходимо инсталиране или стартиране на специален софтуер. Вместо да се купува софтуера на относително висока цена, се използва т. нар. pay-per-use модел. Това позволява на компаниите да спестят финанси, тъй като премахва лицензионните такси и те плащат само за това, което използват и когато го използват. Също така премахва и необходимостта от обновяване на софтуерните пакети, като доставчика на Cloud услугата прави това автоматично, така че да бъдат винаги актуални. Едно от най-големите предимства на SaaS е, че потребителят може да има достъп до своята работа и услуги от всяка точка на света с достъп до Интернет. Примери за SaaS са Gmail на Google, Office Live и Cornerstone On Demand на Microsoft и др.

Platform-as-a-Service (PaaS) е набор от услуги предоставяни от Cloud, които осигуряват среда за разработка, внедряване, управление и интеграция на приложения в Cloud. Тази услуга е предназначена основно за софтуерни разработчици. Тя позволява разработването на нови софтуерни решения и дори усъвършенстване на съществуващите решения без нужда от всички комплекти и инфраструктури за разработка на софтуер. Някои от многото примери за PaaS днес са App Engine на Google, EC2 на Amazon и Azure на Microsoft.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Интелигентни приложения за Cloud 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.