Информационни технологии в търговската дейност


Категория на документа: Информатика
КУРСОВА РАБОТА

по

Информационни технологии в бизнеса и администрацията

Изготвил: Миглена Маринова Игнатова-Желязкова
Специалност: ИИТ
Фак. №1250136124

Увод

Информационните технологии през последните няколко години навлязоха много активно във всички сектори и отрасли. В днешно време е немислимо един бизнес да се развива без информационните технологии. Те са както разход за бизнеса, но й спомагат по-доброто и по-бързото развиване на бизнеса. Световните търговски компании продължават разширяването на териториалните си позиции, като откриват нови обекти. Само за няколко години на българският пазар навлязоха марки като "Кауфланд" , "Лидл", "Пени", "Баумакс", "Икеа", "Метро", "Мосю Бриколаж" и други. ИТ инфраструктурата на съвременната търговска компания предполага да се работи под установена търговска марка, с унифициран асортимент, единни правила на организация, добре организирана логистика, отчетност и управление. Мрежовата инфраструктура организира оборудването (в магазина, в другите магазини на веригата и в централния офис) в единно информационно пространство. Включените в мрежата устройства са различни, в зависимост от спецификата на конкретната компания.Сред тях могат да бъдат:

> POS терминали;

> Скенери и принтери за щрихкодове

> Дисплей за купувачите

> ERP системи

> CRM системи

> RFID системи
Предимствата на информационните технологии за бизнеса не са много, но попадат в няколко категории:

> Достигане до повече потенциални клиенти , разработване на бизнес отношения с потенциални клиенти;

> Опростяване на операциите , намаляване на разходите , подобряване на ефективността , максимизиране на печалбата , минимизиране на отпадъците;

> Осигуряване на по-добро обслужване на клиентите;

> По-добри отношения с ключови партньори;

> Възможност за по-добро ръководене на бизнеса;

Изложение

На фона на икономическата криза и забавени темпове на развитие в много отрасли на индустрията, през последната година в световен мащаб и у нас търговските компании показват голяма бизнес активност. Развивайки своя бизнес компаниите отделят голямо внимание на оптимизирането на разходите както и на повишаването на лоялността на купувачите. Сред основните тенденции в информатизацията им са обновяване на използваните информационни системи, внедряване на електронен документооборот и EDI системи, както и на системи за финансово планиране и бюджетиране, интеграция на приложенията и развитие на мобилни решения. Както счетоводно така и юридически, всеки бизнес трябва да инвестира в технологии, за да е конкурентен.

През последните години основен двигател за автоматизирането на търговските компании беше стремежът към конкурентно предимство. Именно този стремеж превърна търговските компании в активни ИТ потребители. Те реализират все повече проекти за внедряване на софтуерни продукти за управление на бизнеса. Това е нормално, тъй като браншът се развива изключително активно, с редица нови чуждестранни предприемачи, както и не малко нови български вериги.

Поради голямата конкуренция и намалялото търсене компаниите търсят различни лостове да изпреварят своите конкуренти, да обслужат по бързо и по качествено своите клиенти, да управляват по-добре дейностите в организацията и свързаните с тях служители. Точно различните ERP системи дават възможност за паралелно изпълнение и контрол на тези задачи. В световен мащаб, търговските компании дълго са отлагали инвестициите в ИТ и са изчаквали времето, когато успехът на информационните решения бъде потвърден от практиката. Сега обаче те са в период, в който активно търсят конкурентни предимства и осъзнават, че технологиите са неотменна част от оперативната им ефективност. Пример за успеха, осигуряван от една истинска иновационна стратегия е гиганта Wal-Mart. Преди десет години компанията е била първата, която е въвела електронната търговия в работата с доставчиците си и дълго време е тествала етикетите за радиочестотна идентификация (RFID), които тогава са били доста скъпи и много малко фирми е можело да си ги позволят. Но днес нещата не са точно така, вече почти всеки втори магазин разполага с RFID система.

Въпреки че през последните години има много внедрявания на ИТ решения в българските търговски компании, все още е невъзможно да се говори за пълна ИТ активност в този сектор. Големите търговски компании са активни потребители на информационни технологии, но проникването им в средните и по-малки фирми е все още трудно и бавно. Активността на търговските компании по отношение на информационни технологии е предизвикана от чуждестранните вериги, които носят със себе си високи стандарти и изпитани практики. За да бъдат конкурентноспособни, фирмите трябва да работят с актуални данни по всяко време и навсякъде. По малките компании внедряват решения само при необходимост и не се възползват активно от възможностите на съвременните ИТ решения за планиране и подпомагане на вземането на управленски решения, а по-скоро се насочват към отчетните функции на системите. Това е така поради ниските бюджети за информационни технологии, в резултат на отминаващата вече финансова криза.

Най-актуалните информационни решения за потребителите от търговския сектор са CRM и ERP системите, POS и RFID системите.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Информационни технологии в търговската дейност 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.