Импортиране на данни


Категория на документа: ИнформатикаИкономически университет - гр. Варна

КУРСОВА РАБОТА
ПО

ИНФОРМАТИКА

Изготвилa:

Гр. Варна
2010г.

Описание на обекта

В тази курсова работа Ви представяме справката на 6 фирми за изминалата 2009г. Добрата база данни е важна част от софтуера - тя променя начина на работа. Благодарение на нея се пести много време. Информацията за справката е представена в свързани таблици с помощта на Microsoft Excel и Microsoft Access.

Изложение

Курсовата работа съдържа файл на Excel (*.xls), включващ 6 листа, който изчислява приходите, разходите, печалбата, оборота и др.

Фиг.1

На Фиг.1 е показан общия вид на справката за печалба и разходи за 2009г.

На Фиг. 2 показваме формулата за намиране на начислено ДДС за 2009г. Винаги формулите трябва да започват с "=".

Начисленото ДДС се намира като :=(приходите за 2009 без ДДС-разходите без ДДС)*процента на ДДС, където на 20% поставяме абсолютен адрес. Формулата я размножаваме до клетка F11.

Фиг.2

Фиг.3
На Фиг. 3 е показано как се намира печалбата за 2009г.

Печалба за 2009=приходите за 2009 без ДДС+начисленото ДДС за 2009. Формулата се размножава до G11.

Фиг. 4

На Фиг.4 виждаме как изпълнения план за годината е намерен с функцията IF.
Изпълнен план за годината = IF(прогнозна печалба за 2009;печалба за 2009>прогнозна печалба за 2009;печалба за 2009<прогнозна печалба за 2009)

Фиг.5

На Фиг.5 е показано как във втората таблица е използвана функцията VLOOKUP.

На Фиг.6 и на Фиг.7 графично са представени оборотите за 2008 и 2009г., като виждаме че за 2008г. има регистрация по ДДС за разлика от 2009г.

Фиг.6

Фиг.7
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Импортиране на данни 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.