Граница на производствените възможности


Категория на документа: Информатика


Кривата на производствените възможности характеризира и друг аспект на производствената ефективност: икономиката се развива ефективно, когато производството на блага се намира на границата на производствените възможности, което означава, че преразпределението на ресурси в полза на една стока предполага съкращаване производството на друга стока.

* Второ, неефективно използване на ресурсите. То е представено от точка намираща се в ляво от кривата на производствените възможности. Този случая е характерен, когато в икономиката е на лице непълно използване на производствения капацитет на предприятията или трудовите ресурси. Типичен е за период на спад и депресия на националната икономика.

* Трето, непостижими варианти на производството на блага. Подобен вариант се илюстрира от точка намираща се извън кривата на производствените възможности. Той би възникнал ако на фирмено равнище или на равнище народно стопанство се поставят нереалистични задачи, несъгласувани с наличните производствени ресурси.

Графика на границата на производствените възможности:

а

в

К•
•е
д
с

М

Изготвил: Теодора Петрова Петровa, група№10, специалност:СК, фак.№3158 mailto:[email protected]

1

 На основание на таблицата се чертае графика на кривата на производствените възможности върху която ще се прави анализа.

[1]Production-possibility frontier (PPF)

??

??

??

??

Курсова работа по информатика

Предмет и методология на икономическата теория

Курсова работа по Информатика
2

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Граница на производствените възможности 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.