Графики и таблици на EXCEL


Категория на документа: Информатика


данъците да не пречат на функционирането на световните пазари като пораждат елеминти на несъвършенна конкуренция

данъците да не засилват инфлационните ефекти

политическа отговорност на занимаващите се с данъчните закони

Данъчната система на РБ се състои от нови данъци правени за условията на преход към пазарна икономика.

А. Преки данъци.

преки имуществени данъци: върху недвижимия имот; върху наследството; при възмездно придобиване на имущество; пътен данък;

преки подоходни: подоходно облагане на ЮЛ и подоходно облагане на ФЛ.

Б. Косвени данъци: ДДС; акцизи; мита;

Това, с което се характеризира данъчната система на РБ е първо в силно изразения централизиран характер на данъците и данъчните постъпления, и второ-все още грубо изразения фискализъм на данъчната система. Като промяна след време се очаква намаляване на данъчните ставки

Таблица 1

Графика 1

Таблица 2

Графика 2

Таблица 3

Графика 3

Таблица 4

Графика 4

1 ДОД - Данък върху общия доход
??

??

??

??

Стопански Факултет

2

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Графики и таблици на EXCEL 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.