Градивни единици в езика С


Категория на документа: Информатика


1.2.1 Градивни единици в езика С++

Когато се пише текст на определен програмен език трябва да се знаят символите, които се използват, за да се изградят ключовите думи в езика и синтаксиса за изграждане на смислени езикови изрази. Трябва да се знае т.нар. символен запас на езика. В езика С++ на разположение са следните символи с чиято помощ се изграждат езиковите конструкции:

Символи

Основните символи образуват азбуката на езика и могат да бъдат разделени на в следните категории:

<Букви> ::= A | B |...| Z |
a | b |...| z |

<Цифри> ::= 0 | 1 |...| 9 |

<Служебни символи>::= ( ) | [ ] | { } | < | > | + | - | * | / | % | ^ | ~ | & | | | _ | = | ! |

? | # | | , | . | ; | : | ’ | “

Към препинателните знаци принадлежат празните символи (blank), символът за пренос и нов ред (carriage return), хоризонталните и вертикалните табулатори (tabulators), символът за нова страница (form feed). Последните символи са невидими символи.
С помощта на символите се образуват основните думи в езика или т.нар. Token, които могат да се класифицират по следния начин:
- Имена (Описатели или Идентификатори);
- Ключови думи;
- Константи;
- Оператори;
- Разделители.
Нека разгледаме следната функция, написана на С++:
void main ()
{

cout <<“The first C++ program”;
}

Функцията main е една такава основна дума в нашата програма, същото се отнася и за ключоват дума void. Ключовата дума е име или идентификатор, който е предварително дефиниран и програмиста не може да го използва в своите програми. Последователността:

“The first C++ program”

представлява така наречената низова канстанта и също е Token. Същото се отнася за оператора << и за ; , които отделят отдените инструкции в програмата с спадат към категорията на разделителите. Най-накрая ( ,) , { и } могат да се причислят към основните символи. Token са такива образувание от думи, котито си имат своето значение и не могат да бъдат разложени на по-малки съставни части. Поради това идентификаторите, константите или операторите не могат да съдържат в себе си разделители. Би било грешка в някои от основните изграждащи единици да се поставят разделители.
Правилно написана програма въпреки, че четливостта й е много лоша.
void
main ()
{

cout

<<“The first C++ program”
;
}

m a i n - неправилно написана конструкция.

Кометари
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Градивни единици в езика С 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.