Формата на Земята


Категория на документа: Информатика


ВТУ "Тодор Каблешков"
Катедра: ПТСМС

Реферат по учебна дисциплина:
"Информационно-управляващи системи на подемно-транспортна и строителна техника"

Тема: Формата на земята

Съставил: Лъчезар Лазаров
Фак.№ 103351
Учебна група: 3761
Специалност: ИЛСТ

Ръководител: гл.ас.Йончев

София 2010 г.
Формата на земята

В конкретни случай,при съставяне и изследване на алгоритми за функциониране на инерциални системи радиусът на земята също се взима постоянен.Координатните системи могат да бъдат класифицирани съгласно референтната повърхност,ориентацията на осите и началото.

1.В случая на 3D geodetic (известна като географска)-референтната повърхност е елипсоид.
За GPS потребителите е от значение 3D geodetic системата.Една точка се идентифицира с ширина Φ,дължина λ,дължина над референтната повърхност.Тези параметри може лесно да бъдат трансформирани в декартови координати (х,у,z).За да се направи това е необходимо да се знаят параметрите на референтния елипсоид (а и f).Също така е възможно да бъдат трансформирани в правоъгални решетки за нуждите на картите.
Конвенционални земни задвижващи системи (CTRS)
Те са свързани със земята и се въртят с нея (ECEF)

x-гринуич z-оста на въртене

2.WGS84 и NAD83 системи
WGS84 е центрирана спрямо земята референтна система.Това е официалната референтна система на GPS.Т.е изчисляваните координати се получават в тази система.
NAD /north America datum/-почти едентичен с WGS които може да се използва в Северна Америка.
Центровете на WGS и NAD са измеестени на почти два метра което поражда и някой неточности.

3.Локални координати.
-Алфа търсещи координати
-ENU-NED
Коя от двете системи да се избере зависи от предимствата на всяка от тях.
Предимството на NED е че посоката надясно по часовниковата стрелка е завъртане в положителна посока спрямо долната ос.NED координатната система съвпада с фиксираната с возилото система yaw-pitch-roll,когато возилото е насочено на север.

4.ENU/ECEF

5.NED/ECEF

6.Roll-pitch-yaw
Roll-напред по посока на движение
Pitch-надясно по страничната врата
Yaw-такова,че завъртането е положително
Срещат се и като SAE координати (society automotive engineers)

-Инерциални координати
Полярни
ДекартовиСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Формата на Земята 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.