Фирма за безалкохолни и алкохолни напитки


Категория на документа: ИнформатикаИкономически университет-Варна
Курсова работа
По:
Информатика

Разработил:
Ивета Стаменова Иванова
Специалност: МИО
Фак.ном. 937/ Гр. 70
Проверил:
Доц.д-р Снежана Сълова
Х.ас. Теодора Пампорова

База от данни за дейноста на фирма "Владая" ООД
1.Предмет на дейност на фирмата
Фирма "Владая" ООД се занимава с разнос на безлкохолни и алкохолни напитки из цялата страна.Фирмата е представител на безалкохолни напитки Pepsi у нас.Фирмата е нова на пазара, но като единствен представител израства бързо сред другите фирми за разнос. Има сравнително постоянни големи клиенти, на които периодично прави отстъпки и с това печели уважение.
2.База от данни
Създадена е база от данни за подобряване и улесняване на дейността на фирмата.За по-бърз достъп до нужната информация с цел подобряване на обслужването на клиентите.
Базата от данни съдържа списъци на продукти, клиенти, доставки, които бързо и лесно могат да бъдат променяни, заменяни или изтривани.
3.Правила
Всяка фирма има своите правила за поддържане на базата данни с цел лесното откриване и съхранение на дадена информация.
* Всеки продукт има уникален код, които се разпознава от базата данни
* Всеки клиент също се индентифицира посредством уникален код
* Всеки продукт има цена, която е обявена на пазара.
4.Модел на базата данни в MS ACCESS
В схематичен вид са представени съвкупността от таблици с данни и необходимите връзки между тях.Моделът на базата данни съдържа следните таблици:

Клиенти - Код на клиента, име и фамилия на клиента,телефон, адрес (населено място), E-mail и банкова сметка.

Доставчици- имена на фирмата, адрес, булстат, вид на предлаганата стока

Заявки- Код на заявката, име на поръчан продукт, количество, код на клиента,който е поръчал и код на служителя изпълнил поръчката, код на продукта и датата на поръчката.

Продукти- Код, име и вид на продукта, име на доставчика, количество, цена и срок на годност.

Служители- Код, име, егн , пол, стаж, адрес и заплата на служителите.

Логическа схема- Relationship

В тази графична схема са показани връзките между отделните таблици,които са от тип 1 към n.

Заявки
Създават възможности за извличане на информация по гъвкави схеми от една или няколко таблици.
Заявка 1- Клиенти с адрес Варна.

SQL view код:
SELECT * from klienti where adres='varna';

Заявка 2- Вид и име на продукт с цена по-голяма от 20 лева.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Фирма за безалкохолни и алкохолни напитки 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.