Филтриране на данни от списъци


Категория на документа: Информатика


Филтриране на данни от списъци

Excel предоставя възможност за:
* Автоматично филтриране (Auto Filter);
* Разширено филтриране (Advanced Filter).

За да се приложи автоматичният филтър е необходимо активната клетка да бъде в областта на списъка и да се избере команда Filter от Home, група Editing (Sort & Filter) или от регистър Data, група Sort & Filter. В резултат, в реда с имената на полетата се появяват стрелки, чрез които се предоставя възможност за дефиниране на филтъра. Отмяната на автоматичния филтър става с повторен избор на командата.

При автоматичното филтриране могат да бъдат използване 3 типа филтри.
1. Филтър по стойност - филтрират се записите, в които сто-та на филтриращото поле е измежду стойностите, избрани от потребителя;
2. Филтър по формат (Filter by Color) - филтрират се записите, в които цветът на символите (by Font Color), или цветът на фона (by Cell Color), или иконата (by Cell Icon) във филтриращото поле съвпадат с избраните форматирани с команда Conditional Formatting;
3. Филтър по условие - филтрират се записите, в които стойността на филтриращото поле отговаря на условие, дефинирано от потребителя.
Автоматично филтриране

При едно изпълнение на Auto Filter записите могат да бъдат филтрирани само по едно поле. Командата предоставя възможност за намиране на:
* Записи, за които полето има точно определена стойност - тази стойност се избира от списък, съдържащ всички стойности, които има това поле в целия списък;
* Записите, за които стойността на полето е между най-малките или най-големите n на брой стойности;
* Записите, които изпълняват условията, дефинирани от потребителя (Custom). Могат да бъдат зададени най-много две условия, логически свързани с AND (И) или с OR (ИЛИ).

Филтрираните записи се показват едновременно на екрана и са достъпни за последната обработка. Номерата на редовете, съдържащи филтрирани записи, се оцветяват в синьо, а в реда за състояние (Status Bar) се показва броят на филтрираните записи

Пример (Filter.xlsx)
1. Да се форматират клетките с Conditional Formatting-->Icon Sets
2. Да се филтрират записите на продуктите със стойност с ДДС над средната (филтърът е по формат --> Filter by Color-->Filter by Cell Icon);
3. Да се филтрират трите записа с най-малка стойност с ДДС;
Разширено филтриране

Разширеният филтър се осъществява с команда Advanced от регистъра Data, група Sort Filter.В сравнение с автоматичния филтър той позволява:
* Едновременно филтриране по няколко полета;
* Копиране на филтрираните данни в същия лист, в който е списъкът или в друг лист;
* Задаване на условия за проверка чрез формула, т.е. използването на т.нар. изчислителен критерий.

Изпълнението на разширения филтър изисква да бъдат дефинирани:

* Начинът на филтриране (Action), т.е. дали филтрираните записи ще се копират (Copy to another location) или не (Filter the list, in-place);
* Областта на списъка (List range);
* Областта за критерия (Criteria range).
Задаване на критериите за филтриране

С разширения филтър могат да бъдат дефинирани едновременно няколко критерия. Връзката между критериите се определя от начина, по който филтриращите условия са записани в областта за критерия (Criteria Range):
* Ако условията са записани на един ред, връзката между тях е логическо И;
* Ако условията са записани на различни редове, връзката между тях е логическо ИЛИ.

По своята същност критериите са два типа - сравнителни и изчислителни.

Сравнителният критерий дава възможност за филтриране на записите, в които филтриращото поле има точно определена стойност или стойност в даден диапазон, т.е. условията за филтриране са:
* Конкретни стойности;
* Изрази от тип сравнение;

Изчислителният критерий оценява стойностите във филтриращото поле спрямо стойност, която най-често е "външна" за списъка. Условието за филтриране се задава с формула.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Филтриране на данни от списъци 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.