Езици, автомати, изчислимост


Категория на документа: Информатика


Курсова работа

Вариант No 19

по дисциплината

Езици, автомати, изчислимост

разработена от студента

Петя Иванова Петрова

Факултетен No 096524
Група:50Б
Курс: 4
Специалност: ИИТ
Тип обучение: редовно

Да се разработят на програмен език:
А-съзадавне на едносвързан списък с елементи от следния тип-низ.
Б-прехвърляне на информцията в създанената структура в А двусвързн списък.
В-сортиране на създадената структура от б.
Г-Да се обработи създадената в процедура в) структура като за
обработката се използва условие 12-се отстранят всички елементи съдържащи в някой от низовете си на трета
позиция символа '%', а на пета позиция- символа 'а'.
Д-Запазване на създадената в процедура г) структура като файл.
Е-Възстановяване на създадената в процедура д) структура от файл.

Program kursova_zadacha;

uses crt;
const n=6;{broi elementi v spisyka i masiva}

type

Masiv = array[1..20] of string;

Sp=^T;

T = record {zapis}

inf: String;

link: Sp {vryzka kym sledvash element}

end;

T1 = file of String;

Sp2=^t2;
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Езици, автомати, изчислимост 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.