Електронно обучение чрез електронни учебници – различни гледни точки


Категория на документа: Информатика


7. използване на намерената информация в съответствие с етичните и правни норми. [3]

1.3.2 Умения за работа по проект

Необходими за изграждането на умения за работа по проект са:

1. определяне и формулиране на задачи и подзадачи;

2. планиране;

3. общуване в екипа;

4. общуване извън екипа;

5. проследяване и отчитане на развитието на процеса;

6. интегриране/обединяване на получените резултати;

7. докладване на резултатите. [3]

1.3.3. Умения за работа в екип

Необходими за изграждането на умения за работа в екип са:

1. общуване в рамките на екипа;

2. общуване извън екипа;

3. адекватна реакция;

4. адекватен отговор на реакция;

5. разрешаване на конфликти в екипа;

6. поддържане на добрия дух в екипа;

7. поемане на отговорности. [3]
Общуването в 1. и 2. включва различни форми на общуване: писмено и
устно, директно и виртуално, общуване между различни културно-етнически
общности.

1.3.4. Умения за представяне на информация

Необходими за изграждането на умения за представяне на информация са:

1. подбор и подреждане на информацията;

2. използване на подходящ стил и език; [3]

3. структуриране на представянето;
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Електронно обучение чрез електронни учебници – различни гледни точки 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.