Електронно обучение чрез електронни учебници – различни гледни точки


Категория на документа: Информатика


3.3.6. LAYERS (слоеве) 47
Глава 4. Програмна реализация на електронния учебник 48
4.1. Създаване на сайт чрез Dreamweaver 48
4.2. Уеб сайт дизайн 48
4.3. Навигация 49
4.4. Стартиране на Dreamweaver след инсталацията му 51
4.5. Работен екран на Dreamweaver 51
4.5.Upload - Качване 61
Заключение 63
Използвана литература 64

Анотация

Цел на настоящата дипломната работа е да направи преглед на понятието електронно обучение и в частност средството електронен учебник или уеб базирано приложение. Тази цел поставя няколко задачи:
1. Да се направи обзор на понятието "електронно обучение", както и "електронен учебник" и на възможностите, които те предоставят.
2. Да се щриховат характеристиките на "електронно обучение" и "електронен учебник".
3. Да се разработи примерен електронен учебник, да се проследи в детайли създаването на такъв учебник.

А за постигането им е необходимо:
1. Да се даде дефиниция на понятието "електронно обучение" и "електронен учебник". 2. Да се анализират основните характеристики на системите за електронно обучение и в частност електронните учебници
3. Да се проектира и електронен учебник, като се проследят стъпки в процеса на разработка на учебника.

Дипломната работа се състои от четири глави.

В първата глава се разглеждат различни гледни точки за електронното обучение, чрез електронни учебници. Разгледани са структурата и дизайна на електронните учебници, информационното им попълнение, засегната е темата за печатните и електронните издания, както и авторските права и защитата от плагиатство на информация в учебниците.

Във втората глава са щриховани основните черти на WEB-базираното обучение като вид електронно обучение. Засегнати са предимствата и недостатъците, както и какво ни е необходимо да имаме работещ сайт.

В глава три съм разгледала в най-общи линии три различни софтуера за създаване на уеб базирани приложения, като аз самата използвах за сайта си последния разгледан.

В последната четвърта глава съм обяснила нагледно, стъпка по стъпка съм създала електронния учебник с помощта на Dreamweaver.

Учебникът "Програмни среди" е предназначен за обучение както на студенти от специалност Електроника, Компютърни системи и технологии, така и на всеки заинтересован от работата в някои програмни среди като Eclipse, .NET, както и на студенти от сродни специалности. Обучаващите се могат да се научат да класифицират и сравняват средите, както и да разработват програми, следвайки няколко стила на програмиране. Учебникът е подходящ за дистанционна форма на обучение.

Увод

Уеб базираното обучение и по-новият му синоним, "електронно обучение", са сред най-често споменаваните думи в академичните среди в последните години. Тези понятия се свързват с нови методи в обучението, които се предполагаемо по-ефективни от традиционните и позволяват на обучаваните свободата да решават кога, къде и с какво темпо да учат с помощта на електронните учебници.

Днешните ученици, студенти все повече предпочитат да получават и изпращат информацията в електронен вид. Аз мисля, че няма нищо нередно в това, напротив съвсем естествен процес в 21 век. Това само доказва, че по отношение на развитието на информационните технологии сме достигнали ниво близко до развитите държави, а това може само да ни радва! Класическите учебници вероятно все още ще ги има, но те няма да са единствен източник на знания. По-важното е младите хора да владеят перфектно информационните технологии и да бъдат мотивирани да се развиват и усъвършенстват, за да се впишат адекватно в глобалния свят.

Електронният учебникът може да се използва за самообучение или като помощно средство при преподаване и изучаване на технологиите, свързани с дизайн на интернет сайтове.

Целта на електронния учебник е обучаващите се да придобият основни познания и практически умения в областта на .NET и Eclipse.

В учебника са разгледани основните принципи и възможности за използване на съвременни технологии при разработката на Интернет приложения.

Уеб сайтовете в световната мрежа съдържат огромни количества от нформация, които са достъпни без каквито и да било ограничения от всяка точка на света и по всяко време. В много случаи обаче тази информация не се актуализира редовно и навреме и често е непълна, противоречива, остаряла или погрешна. Най-честата причина за това е, че уеб сайтът е сложна комбинация от технологии, графичен дизайн и бизнес логика и всяка промяна на неговото съдържание изисква намесата на квалифицирани за целта специалисти. По тази причина поддържането и използването на квалифицирана и гарантирана информация подлежи на по-специално управление и координация поради високото си комерсиално значение. Основни потребители на такъв род информация се явяват бизнес потребителите. Те са тези който се нуждаят от сигурност и надеждност на данните.

От инженерна гледна точка за нас е важно да знаем как точно се случва всичко и как можем да участваме в процеса на създаване на една уебстраница. Основното, което трябва да знаем, е, че комуникацията се извършва на принципа клиент - сървър посредством протокола HTTP, като от страната на клиента имаме браузър, а данните, представляващи хипертекстови документи, се подават от уебсървър. Това е и една от причините начинът на програмиране за Интернет да се различава от този за десктоп системи.

Основният език, на който се описват хипертекстовите документи, се нарича Hypertext Markup Language (HTML). В настоящия учебник ще разгледаме основните похвати и технологии за програмиране и постигане на статично и динамично съдържание. В тази глава ще направим исторически преглед на технологиите, които се оказват по-близки до десктоп програмирането.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Електронно обучение чрез електронни учебници – различни гледни точки 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.