Електронно обучение чрез електронни учебници – различни гледни точки


Категория на документа: Информатика


определя темпото си на учене, обучението е високо интерактивно и в същото време, въпреки по-високите първоначални инвестиции, като цяло по-евтино и продуктивно.
Когато Web-обучението бива сравнено с компютърното обучение, напр. посредством CD-ROM, отново се виждат предимствата на първото - достъпът до съдържанието на курса е лесен и не изисква разпространение на физически носител. Освен това Web-базираното обучение има допълнителни предимства, като често от тях са:
* Достъпът е възможен по всяко време, от всяко място, по целия свят - студентите винаги имат достъп до потенциално огромна библиотека от учебни материали и информация докато работят от къщи, офиса или хотелската стая. А с популяризирането на клетъчните модеми, студентите ще бъдат в състояние да участват в курс дори на място, където я няма традиционната телефонна линия или мрежова връзка.
* Усигоряването на учебни материали и учебна среда за всеки студент струва определена сума, която (съвсевм логично) нараства с нарастването броя на студентите. От друга страна цената за web базирано обучение остава една и съща, без значение дали курса ще бъде посещаван от един, двама или хиляда студента.
* Веднъж създаден, курсът може да бъде достъпван от неограничен брой обучаващи се, като единствените изисквания са компютър и достъп до Интернет или Интранет.
* Оценяването на напредъка на всеки студент е лесно и бързо. Тъй като студентите се обучават и в същото време са свързани в определена мрежа, оценяването на напредъка може да стане лесно и бързо чрез изпращане на данни на сървърската част на програмата за обучение. За разлика от CD-ROM обучението, което изисква от студентите да разпечатват своите работи и да записват резултатите си на диск, web-базираното обучение е много по-бързо, по-евтино и не по-малко ефективно. Данните, които се изпращат могат да варират от най-обща информация за това, кой и по кое време е достъпвал курса, до най-подробна информация включваща как определен студент е отговорил на индивидуални въпроси и колко време му е отнело усвояването на определен учебен материал.
* Обучението е строго индивидуално - всеки сам определя темпото си на бучение и обема учебен материал, който може да усвои. При добре проектираните системи за електронно обучение съдържанието на всяка "лекция" е разделена на логически обособени и не особено големи части, като този подход на представяне дава голяма свобода на потребителя - той може да следва праволинейно предварително дефинираната логичска последователност или, използвайки например search engine като google да намери нужната информация по даден въпрос.
* Съдържанието се обновява изключително лесно и може би това е най-голямото предимство на web-базираното сравнено със стандартния метод на обучение.
* Предоставя се възможност за комуникация между учащите и преподавателите от една страна и между самите учащи от друга. Това може да стане по различни начини - електронна поща, дискусионни групи, телефонна и видео конференция, чат, форум.

Въпреки очевидните предимства на web-базираното обучение, като всяка система за обучение и то има не само положителни черти. Всъщност web-базираното обучение има само 3 сериозни недостатъка, но по всичко изглежда, че и трите ще бъдат преодолени в следващити 5-10 години, когато мрежовата връзка стане също толкова широкоразпространена и достъпна колкото е телефонната в момента.

Първият недостатък, сравнен със стандартния метод на обучение, е липсата на жив контакт между преподавателя и студента. Разбира се, има много и разнообразни средства за обмяна на информация между участниците в курса - студентите могат да ползват своята web връзка за да изпратят e-mail на преподавателя, да влязат в т.нар. chat-roomя или да публикуват съобщение в определен форум. Възможно е да се организира и телефонна конференция, което е много полезно за обсъждане на даден задача в реално време. И въпреки наличието на всички тези чудесни възможности, липсата на жив контакт и контрол от страна на преподавателя не може да бъде компенсирана и продължава да указва своето негативно въздействие върху качеството на обучение. Но решаването на този проблем е в обозримото бъдеще - момента, когато видео-конференцията ще бъде обичайна част от повечето web-базирани системи за обучение не е никак далеч, тъй като трябва да се осигурят само две неща - интернет връзка с висока скорост и качествен софтуер за видео-комуникация. Вторият сериозен недостатък на електронното обучение е липсата на мултимедийност в много web-базирани системи. Съществуват предметни области, в които употребата на аудио и видео са критични за създаването на реалистични симулации на определен проблем. Една графика може да бъде десетки пъти по-изразителна, лесна за разбирана и заучаване отколкото няколко екрана текст и цифри. По аналогичен начин един кратък видео материал може да представи информацията от множество графики по много по-достъпен и въздействащ начин. За съжаление в повечето курсове мултимедийност липсва, тъй като дори студентите да разполагат с високоскоростна интернет връзка, използването на големи мултимедийни файлове намалява скоростта на цялата мрежа. Поради тази причина в голямата си част web-базираните системи за електронно обучение се състоят единствено от текст и графики. Но и този проблем изглежда ще бъде преодолян в близко бъдеще с напредъка на в областта на мрежовите стандарти и протоколи и най-вече с усъвършенстването на методите за видео- и аудио-компресия. Третият недостатък на web-базираното обучение са по-високите му софтуерни и хардуерни изисквания сравнени с комюптърното обучение като цяло. Така например web-базираното обучение има следните изисквания:

Software

* Web browser (специално приложение, даващо възможност на потребителя да разглежда и взаимодейства с HTML документи, намиращи се на определени web сървъри. Най-известните такива програми са Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Netscape, Safari and Konqueror).

* Програми за възпроизвеждане на звук и за показване на картини и анимации

* Интернет връзка

Hardware
* Web server
* Application server
* Database server
* Компютри с мрежови устройства за връзка с Интернет
* Мултимедийни периферни устройства за възпроизвеждане на звук, картина, анимация (звукова и видео карти, микрофон,слушалки, тонколони)

2.2. Какво е необходимо за да има работещ сайт:
- Web-сървър, който да обработва заявките идващи от външни потребители.
- Скриптов език, който свързва формите от страниците на сайта с база данни, придава удобство и интерактивност на сайта.
- База данни - за съхранение на всичката необходима информация за нуждите на сайта, за лесната й и бърза обработка и актуализация от поддържащият екип.
- Компютър, на който да се намират гореизброените елементи,
- Домейн, към който да се обръщат потребителите.

Когато потребителят напише URL (Unified Resource Locator) на сайта заявката се подава към съответният DNS, а оттам към web-сървърът, който отговаря на URL. Той връща съдържанието на index.* страницата, която най-често отговаря на заглавната страница. Потребителският браузър интерпретира съдържанието и визуализира компонентите на страницата. Ако тя е динамична, web-сървърът се обръща към скриптовият език, на който е написана (трябва да е инсталиран), а той пък от своя страна търси и променя информация в базата данни. Сървърът връща обработената информация на потребителя и чака нова заявка. Някои скриптови езици (JAVAScript, ActionScript) се изпълняват на клиентската машина и са предпочитани в определени ситуации.

Тъй като статичните сайтове вече почти не съществуват в чист вид и някои специалисти дори ги считат за отживелица, оттук нататък под "сайт" ще се разбира динамичен Web-сайт (електронен магазин например, тъй като те включват най-много елементи от структурата на динамичните сайтове)

2.2.1. Планиране на уеб сайт

Уместно е първо да се започне с първичното планиране на сайта.

Когато е направен както трябва, всеки план за проект ще улесни в огромна степен задачата по пускането на сайта. Тук идва правилото за "простотата" с която трябва да са съобразени сайтовете. За да се започне с планирането трябва да се знае коя е аудиторията, за която ще е предназначена страницата.
Проектиране спрямо насочеността (вида) на сайта

Следват примери, основани на един повърхностен преглед на няколко конкретни случая при които се изхожда от насочеността (вида) на сайта.

Сайт на правителствена организация или на такава с идеална цел. Традиционно оформление в две колони, с малко на брой цветове, направено така, че да се зарежда от възможно най-разнообразни браузъри, като се отделя особено внимание на бързото зареждане.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Електронно обучение чрез електронни учебници – различни гледни точки 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.