Ефективност на информационните технологии при осъществяване на технологичното обучение в първи клас


Категория на документа: Информатика


Тракийски университет
Педагогически факултет

Курсов проект

Тема:Ефективност на информационните технологии при осъществяване на технологичното обучение в първи клас

Изготвил:
Ваня Стоянова
Факултетен №502
Специалност : НУПИКТ
Самооценка:Добър (4)

Проверил:
проф.дпн Георги Иванов

Стара Загора
2013г

Модерните компютърни технологии намират все по-широко място в процесите на обучение. Тези технологии имат потенциал за повишаване на качеството и ефективността на учебния процес в началния етап на образованието. Използването им може също да възпрепятства ефективното обучение, ако се използват само защото са достъпни или модерни. Ние като педагози, трябва да ги прилагаме по ефективен начин, който да развие детската личност.

Учебният предмет, който води и е основа за развитието на технологичната култура на учениците от началната образователна степен, е Домашен бит и техника. За да осъществим това обучение, от голямо значение са учебните материали, и условията при които се провежда обучението.В уроците по Домашен бит и техника едновременно с практическото технологично обучение, се осъществява и познавателното развитие на ученика. По време на технологичното обучение най-добре личи взаимодействието между когнитивната и практическа страна на учението. Технологичната дейност е единство от мотивационни, волеви, когнитивни и моторни процеси.

Важно средство за онагледяване на информацията, която предаваме към учениците в процеса на обучение представляват цифровите дидактически нагледни средства. Такива са слайдове за шрайбпроектор съдържащи чертежи, схеми, фотоси, диаграми, планове, интериорни решения, видеоклипове и мултимедийни презентации.

Чрез традиционните нагледни средства за обучение се постига конкретност на изучаваните обекти, а с електронните средства е възможно динамично интерпретиране на реални обекти.

Ако в учебно-познавателния процес в началния курс на обучение мултимедийните технологии се прилагат целесъобразно и целенасочено, то чрез тях може да се постигне повишаване на активността на учениците в учебната работа.

Технологичното обучение дава възможност на учениците да изследват различни дейности, свързани с областите на човешкото познание. Мултимедийните продукти спомагат тези дейности да бъдат представени в реален вид пред учениците. Чрез тях се преобразува информацията от статична в динамична, посредством образ, звук, картина и действие. Позволяват да пренесем процесите от заобикалящата ни среда в класната стая. По този начин те мотивират и стимулират учебната дейност, като представят материалния свят пред учениците. Създава се среда в която ученик и технология общуват по между си. Тези средства или технологии са за малките ученици, които са с по-силно изразено нагледно -образно мислене.

Учебникът по Домашен бит и техника за първи клас обхваща широко разнообразие от теми, проблеми, които доразвиват и надграждат придобитите знания в детската градина.

Първия урок по този предмет е "Да се запознаем". Тук можем да направим кратка презентация, с която ще запознаем децата с материалите и инструментите, които ще използват в часовете по Домашен бит и техника. Ще онагледим безопасната работа с инструментите. Как правилно да подават острите предмети на своите другарчета. Как да държат ножицата. Как да изрязват, нарязват правилно дадените елементи от приложенията към учебника.

Във втората тема "Стоножка" можем да покажем в кратка презентация какво представлява стоножката, как се движи. Да ги упътим при работата с лепило. Как се лепи, как и по колко се слага, как се притискат залепените части, с какво се отстранява излишното лепило и т.н., да им пожелаем приятна работа при изработката на тяхната първа стоножка.

В "Жилища за животни" можем също да вмъкнем мултимедия. Да покажем постройките в които живеят различните животни. Как изглежда зайчарника, кокошарника, аквариума за рибки, къщата на любимото ни куче.

Урокът за знамената е също интересен. Той има връзка с предмета Роден край Тук можем с няколко слайда да покажем различните знамена които са използвани от нашите предци, знамето на нашата република на Европейския съюз, различната орнаментика върху тях.

Друг урок който би привлякъл вниманието на децата представен като мултимедия е "Да пестим хартия" и "Дървесината". В него можем да представим няколко картини на дървета, преработката на дървесината в хартия и други материали полезни за бита на хората. Тук трябва да наблегнем на това как да пестим хартията, как да я рециклираме за да запазим дърветата живи.

"Мини парк" е една тема която също е подходяща да се представи като презентация. Да покажем на децата различни растения, зеленчуци и предмети които могат да ползват при аранжировката на своя парк, и да ги оставим да творят сами.

В уроците "Коледна картичка" и "Нова година", можем да представим в няколко слайда на децата как да направят интересна коледна картичка за своите близки, интересни предложения за изработка на коледна украса.

Урокът "Четало и сметало" според мен е също подходящ да бъде представен в кратка презентация. В нея ще онагледим как се прави сметало и четало, също и техниката на беговане

"Грижи за цветята" е тема която може да бъде представена в кратък филм, в който ще запознаем децата с основните ръчни инструменти, които се използват в градинарството. Как да засадят цвете в саксия. Как да се грижат за него.Кога да го поливат, торят, присаждат и почистват мъртвите листа.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Ефективност на информационните технологии при осъществяване на технологичното обучение в първи клас 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.