Бизнес информатика


Категория на документа: ИнформатикаСтопанска Академия
" Д. А. Ценов'- Свищов

Курсов проект
Тема: Web 2.0 - същност,технологии
и прилжение в бизнеса
по дисциплината " БИЗНЕС ИНФОРМАТИКА''
Научен ръководител: Гл. Ас. Петър Дачев

Изготвен от : Гергана Иванова
Фак. Номер : 132122
Специалност: СК 24 гр.
Курс: Първи
Група: 24

1. Основни характеристики на Web 2.0

Новият Web или Web 0.2 е революционно явление в инернет пространството. В основни линии той обединява в себе си Web базираните услуги от второ поколение, към които могат да се причислят социалните мрежи , wiki сайтовете, блоговете , най-различнитеинструменти за комуникация и още много други услуги. В основата на всички тях е съвместната работа,онлайн сътрудничеството и споделянето между потребителите. Подобно на всяка нова технология, така и Web 2.0 не само добавя множество нововъведения , но и налага промяната на доста стандарти и в начина ,по който тези стандарти се използват. Мрежата вече служи като технологична платформа за разработка на най-различни приложения , които промениха начина на общуване между хората и възможностите за изпълнение на различни бизнес процеси.

Терминът Web 2.0 , въведен и дефириран, през 2004 г. ,от Тим О'Рейли:

" Web 2.0 е методика за проектиране на системи, при които с отчитане на мрежовите взаимодействия стават толкова по-добри ,колкоо повече хора ги използват. Web2.0 е бизнес ревоюция в областта на компютърната индустрия, предизвикана от превръщането на Интернета в платформа, и от опита да се разберат правилата за успех в тази нова платформа.''

Очевидно Web 2.0 е термин , който характеризира второ поколение услуги,разположени в Интернет , които позволяват на потреббиелите съвместно да работят и да обменят информция.Приложението Web 2.0 са комбинация от технологии , разработени в края на 20 век и ориентирани към потребителите. Те позволяват да се работи с масови публикации без да се знае език за програмиране в Web. Осен това в процеса на развитие на Web 2.0 услугата се отчита опитът и мненията на потребителите, които я ползват.По този начин ресурсите на на новия Web стават много по-интерактивни ,по-интелигентни и даващи пълна възможност за самоизрязване.

Web 2.0 налага нови правила и модели за водене на бизнес.И това е така, защото блгвете,персоналние профили и уикита предоставят прости инструментани средства за комуникация,позволяващи на хората да общуват помежду си без да се интересуват от използваните Web технологии и браузъри.Използвайки ги ,те могат да споделят своите итереси и опити да създават съвместно съдържание.
2. Технологии и инструменти на Web 2.0
Списъкът на елементите и технологиите на Web 2.0 може да бъде доста дълъг, но тук ще се ограничим в кратко представяне а няколо ключови техноогии,които мащабно се използват от бизнеса и съставляват сърцевината на концепцията Enterprise 2.0.
* Web услуги (Web services);
* Блогове(Blogs)
* Интеграция на външни канали RRS (Really Simple Syndication)
* Социални мрежи (Social Networking)
* AJAX
* Wiki
* Mashup
Web услуги (Web Services)
Web усллугите или Web служи за програми, до които се осъществява достъп чрез протокола HTTP, а обменът на данни става във формат XML . Основната задача на Web услугата е да осигури междупрограмно взаимодействие. За разлика от традиционното Web приложение на Web услугата няма потребителски интерфейс ( GUI ). Вместо него има програмен интерфейс, които може да бъде извикан дистанционно през Web , Web услугата не е предназначена за крайните потребители- нейна основна задача е да предоставя усллуги за други приложения.Обикновенно Web услугата се реализира на сървъра на компанията, която я създава , а за потребителите по всяко време са достъпни най-актуалните данни. Web услугите са плтфоремно независими.Те имат няколко важни предимства: базирани са на открити стандарти и портоколи, осигуряват взаимодействие на програмни системи независимо от тяхната платформа.

Блогове (Blogs)

По дефиниция блогът е уебсайт, който най-често се използва като личен онлайн дневник. Виртуалните дневници замениха успешно пресоналните страници на първото поколение Web, защото предлагат много по-лесни за поддържане и управление и по динамични. Освен средство за комуниация , всеки блог представлява и медия,с чиято помощ се представят нови проекти или идеи.Обикновенно той съдържа текстова част, снимки ,връзки с други блогове и уебсайдове. Съществуват различни категории блогове : такива ,в които се набляга на текста , на фотографията , музиката или на видеото.

Блоговете оформиха специфично пространство - блогосфера- съвкупнос от всички блогове в Интернет.Свързаните помежду си блогове могат да формират динамична световна информационна среда.

Микроблогът е разновидност на блога,чиято основна характеристика е възможноста да се пишат само кратки съобщения с дължина до 150 символа.
На всяко от тези съобщения може да се отговаря ,чете или да се коментират с други потребители.Основното предимство на микроблога е мобилността и огромното количество безплатни приложения и допълнителни услуги ,създадено от различни разработчици на базата Twitter API.
Интеграция на външни канали

RRS е технология, извличаща и събираща на едно място новини и нформация от различни Web страници . RRS е базирана на езика XML и е формат служещ за обеиняване и групиране н а информаниця от сайтове,блогове и различни други източници.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Бизнес информатика 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.