Бази от данни


Категория на документа: ИнформатикаБаза от данни
1.7. Семантични модели на данните 38
1.7.1. Елементарни данни 38
1.7.2. Ключ на типа същност - идентификатор на обект 39
1.7.3. Понятие за запис и екстензия на обект 40
1.7.4. Връзка между модел на данните и база от данни '. 40
1.7.5. Обекти 41
1.7.6. Интегритетна компонента на E-R модела 42
1.7.7. Видове обекти 43
1.7.8. Връзкаи свързващи обекти 44
1.7.9. Кардиналност на връзката 46

1.7.10. Кардиналност на атрибут 49
1.7.11. Преобразуване на E-R модела в релационен вид 53
1.7.12. Преобразуване на бинарните връзки в E-R модела в релационен вид 54
1.7.13. Избор на обекти и атрибути 62
1.8. Характеристики на данните 64
1.8.1. Индивидуални и общи характеристики на данните 64
1.8.2. Интегритет на данните 66
1.8.3. Ключове и ключови ограничения за интегритета 70
1.8.4. Интегритет по същности, интегритет на домейните,
референциалн.и ограничения за интегритета ,... 71
1.8.5. Ограничения за запазване на интегритета на данните 72
1.8.6. Правила (тригери) и процедури в базите от данни 74
Модул 2. Проектиране на бази от данни
2.1. Аномалии в релациите. Функционални зависимости 76
2.1.1. Аномалии в релациите 76
2.1.2. Функционални зависимости 77
2.1.3. Аксиоми на Армстронг за функционалните зависимости 79
2.1.4. Следствия от аксиомите на Армстронг 80
2.2. Нормализация на релациите 82
2.2.1. Понятие за нормализация 82
2.2.2. Общи принципи на нормализацията 82
2.2.3. Правила за декомпозиция на релациите 82
2.2.4. Нормални форми 84
2.3. Физическа организация на данните 89
2.3.1. Файлове и страници 89
2.3.2. Съхраняване на записите в страниците 89

База от данни
2.3.3. Системен идентификатор на записите (tid, RowlD) 91
2.3.4. Съхранявани структури на данните. Проектен избор на
съхранявана структура на данните 92
2.4. Достъп до данните по първичен ключ 96
2.4.1. Индексиране 96
2.4.2. Хеширане.... 97
2.4.3. Метод на дихотомията 96
2.4.4. Бинарни и балансирани дървета 98
2.5. Достъп до данните по вторичен ключ 102
2.5.1. Вторичен ключ 102Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Бази от данни 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.