Бази от данни


Категория на документа: Информатика


Q3: select SUM (Заплата) from СЛУЖИТЕЛ where Пол = 'мъж';
Резултат R3: 1490 (това е заплатата на 5 души; 2 < 5 < 8).
Q4: select SUM (Заплата)

from СЛУЖИТЕЛ where Пол = "мъж" AND NOT(Длъжнoст = 'програмист');
Резултат R4: 1300 (това е заплатата на 4 души; 2 < 4 < 8)
Сега R3 - R4 = 1490 -1300 =190 лв. (това е заплатата на Ангелов).

От примерите се вижда, че компрометирането на защитата на статистическа база от данни винаги е възможно, стига инфилтраторът да разполага с достатъчно дълго време и неограничен брой на достъпите до статистическите данни.

База от данни
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА:
[I] Азълов П., Бази от данни. Релационен и обектен подход, изд. "Техника", С., 1991
[2] Александров А. Г. И др., Базово програмно осигуряване, изд. "Техника", С., 1990, 174-373
[3] Арнаудов Д., Б. Рачев, Автоматизирани информационни и управляващи системи, изд. "Техника", С., 1991, 33-155
[4] Арнаудов Д., И. Нонинска, Бази от данни, изд. 'Техника", С., 1992, 5-75
[5] Бойко В. В., В. М. Савинков, Проектирование баз даннмх информационних систем, изд. "Финансь! и статистика", М., 1989, 24-25,133-174
[6] Боянов К. И др., Разпределено управление на слабо свързани системи, изд. "Техника", София, 1989
[7] Вейнеров О. М., 3. Н. Самохвалов, Проектирование баз данннх САПР, кн. 4, "Вьюшая школа", 1990
[8] Калуг)ерчип П., С.Обрадовип, Про]ектован>е информационих система - релационе базе података, Виша електротехничка школа, Београд, 2003.
[9] Криницкий Н. А., Алгоритми вокруг нас, изд. "Наука", М., 1977, 1988 [10] Могин П., Релационе базе података, Стилос, Нови Сад, 1996.
[II] Нагао М., Т. Катаяма, С. Уемура, Структури и базь! данннх, изд. "Мир", Москва,
1986
[12] Обрадовип С., Пандуров Т., Вучинип Б., КалуТ}ерчип П., MS Access -Про]ектовак>е база података и апликаци|а, Академска штампа, Београд, 2003.
[13] Bettlnl С., Х. S. Wang, S, Jajodia, An Architecture for Temporal Database Interoperability, 2002
[14] Browne С. В., Various Keyed ISAM DBMS Systems, Cristopher Browne's WEB Pages, 2002
[15] Codd E. F., A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks, Communications of the ACM, Volume 13, Number 6, (June 1970), 377-387.
[16] Chen P., The Entity-Relationship Model: Toward a Unified View of Data, ACM Transactions on Database Systems, Volume 1, Number 1, (January 1976), 9-36.
[17] Date C. J., An Introduction to Database Systems, vol. 2, Addison-Wesley Publishing Company, 1985
[18] Date C. J., A Guide to DB2 (A User Guide to the IBM Database 2, a relational database management system for the MVS environment and its companion QMF and DXT), Addison-Wesley Publishing Company, 1984
[19] Delobel С., М. Adiba, Relational Database Systems, North-Holland, Bordas, Paris, 1985
[20] Deng R., Effective Indexes for Data Warehouse, DB2 Magazine, vol.8, number 2, 2003, 58-60
[21] McNally J., Informix Unleashed, ch. 3: Database Concepts, Macmillan Computer Publishing, 1998
[22] McNally J., Informix Unleashed, ch. 28: Informix SQL, Macmillan Computer Publishing, 1998

152

153

База от данни
[23] McNally J., Informix Unleashed, ch. 29: Creating a Database using SQL, Macmillan Computer Publishing, 1998
[24] Ozcarahan E., Database Machines and Database Management, Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, 1986
[25] Ramakrishnan R, J. Gehrike, Database Management Systems, third edition, Me Graw - Hill Higher Education, New York, 2003
[26] Rishe N., Database Design: The Semantic Modeling Approach, McGraw-Hill, 1992
[27] Shepherd J. C., Database Management: Theory and Application, IRWIN, Homewood IL 60430, Boston, MA 02116, 1990
[28] Sheth A., Managing With Less Than Absolute Integrity, University of Georgia, Large Scale Distributed Information Systems Lab, http://lsdis.cs.uga.edu. 2000
[29] Ullmann J. D., Principles of Database Systems, Stanford University, Computer Science Press, 1980
[30] *** Borland/lnprise "InterBase 6.0 Field Test, release notes, November, 1999
[31] *" DB2. Administration Getting Started, version 5, IBM Publ., 1999
[32] *** DB2. Administration Guide, version 5, IBM Publ., 1999
[33] "* DB2. Quick Beginnigs, version 5, IBM Publ., 1999Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Бази от данни 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.