Бази данни - анализ


Категория на документа: Информатика


> Пишете добър, стегнат процедурен код. Уверете се, че използвате оптимални структури код и че вашият код указва на данните пътя с най-малко съпротивление.

> Пишете добре структурирани SQL обръщения. Въпреки, че има няколко начина да се напише едно запитване, някои са по-оптимизирани от други. Проверете си документацията на базата-данни за повече информация по въпроса.

Репликация, последователност модел, BASE, ACID, CAP теорема
Репликация е набор от технологии за копиране и разпространение на данни и обекти на база данни от една база данни в друга и след това се синхронизира между базите данни за поддържане на съгласуваност. Използването на репликация, можете да разпространявате данни на различни места и до отдалечени или мобилни потребители над местните и WAN мрежи, комутируеми връзки, безжични връзки, както и в Интернет.
Transactional репликация обикновено се използва в сървър-сървър сценарии, които изискват висока производителност, включително: подобряване на скалируемост и надеждност; складиране на данни и докладване; интегриране на данни от множество сайтове; интегриране на хетерогенни данни; и разтоварването пакетна обработка.
Репликация Обединяване/Merge е предназначена предимно за мобилни приложения или разпределени сървърни приложения, които имат възможни конфликти на данни. Общи сценарии включват: обмен на данни с мобилни потребители; точка на продажба (POS) приложения на потребителите, както и интегриране на данни от множество сайтове.
Моментaлна/Snapshot репликация се използва за предоставяне на първоначалната група от данни за транзакциите и се сливат репликация, то може да се използва, когато е пълен обновявания на данни са подходящи. С тези три вида на репликация, SQL Server осигурява мощен и гъвкава система за синхронизиране на данни между вашето предприятие.
Consistency model/Съгласуван модел - се използват в разпределени системи като разпределени споделена памет системи или разпределени хранилища за данни (като например файлови системи, бази данни, оптимистични репликация системи или Web кеширане). Системата поддържа даден модел, ако операциите по памет спазване на конкретни правила. Моделът на съпоставимост на данните определя с договор между програмист и система, в която системата гарантира, че ако програмистът следва правилата, паметта ще бъде последователна и за резултатите от операциите на паметта ще бъдат предсказуеми.

BASE - е философия за дизайн система за данни, които награди наличността над последователност на операциите. BASE е разработена като алтернатива за производство на по-мащабируеми и достъпни архитектури на данни, предоставяне на повече възможности за разширяване на предприятия / ИТ клиенти и просто придобиване на повече хардуер, за да се разшири дейността на данни. BASE може да се обясни в контраст с друга философия на дизайна - валентност, последователност, изолация, дълготрайност (ACID). Моделът ACID насърчава съгласуваността над наличността, докато BASE насърчава наличността над съгласуваност. Експерти отбелязват, че BASE изисква определено ниво на "провал", или липса на последователност, което прави операция на данни тече по-малко ефективно, без пренатоварване на потребителите. Един пример е, когато един дизайнер отпуска последователността на база данни финансова сделка, като позволява за разлика във времето между една операция и сметка актуализации. Позволяваща по-малко постоянно актуализирана информация дава на разработчиците свободата да изгради други ефективност в цялостната система. С други думи, елементи като последователност и надеждност често се възприемат като ресурсни конкуренти, където регулиране може да окажат влияние върху друга. В BASE, инженери прегърнат идеята, че данни има гъвкавост, за да бъде "в крайна сметка" актуализира, решен или приведени в съответствие, по-скоро, отколкото незабавно решен

ACID - В компютърните науки, ACID (валентност, последователност, изолация, дълготрайност) е набор от свойства, които гарантиратче операциите за бази данни се обработват надеждно. В контекста на бази данни, една логическа операция на данните се нарича транзакция. Например, за прехвърляне на средства от една банкова сметка в друга, дори и с участието на множество промени, като например задължаване една сметка и се кредитира друго, е една-единствена сделка.

CAP theorem - В теоретичната информатика, теоремата на CAP, също така известен като теорема Брюър, заявява, че е невъзможно за разпределена компютърна система за едновременно предоставят всички три от следните гаранции: консистенция, дял толерантност, наличност.

Обектно-ориентиран дизайн е процес на планиране система на взаимодействие обекти за целите на решаване на проблеми софтуер. Това е един подход към софтуерен дизайн. Целта на всеки анализ дейност в софтуерната жизнения цикъл е да се създаде модел на функционалните изисквания на системата, която е независима от ограничения за изпълнение.
Основната разлика между обектно-ориентиран анализ и други форми на анализ е, че чрез подхода за обектно-ориентиран организираме изисквания около обектите, които се интегрират двете поведения (процеси) и държави (данни), моделирани след реалния свят възразява, че системата взаимодейства с. С други или традиционни методики за анализ, двата аспекта: процеси и данни се разглеждат отделно. Например, данните могат да бъдат моделирани от ER диаграми, и поведения чрез диаграми или структурата диаграми. Някои типични входни артефакти за обектно- ориентиран дизайн са:
• Концептуален модел : Концептуален модел е резултат на обектно- ориентиран анализ , той обхваща концепции в сферата на проблем. Концептуалният модел е изрично избрана да бъде независим от практическа информация , като едновременност или за съхранение на данни .
• Използвайте случай: Използвайте случай е описание на поредица от събития , които , взети заедно , водят до система прави нещо полезно. Всеки случай използване осигурява един или повече сценарии , които предават как системата трябва да взаимодейства с потребителите , наречени актьори за постигане на конкретен бизнес цел или функция.
• System Sequence Диаграма : System Sequence диаграма ( SSD) е картина, която показва за определен сценарий на дело употреба , събитията , че външните участници генерират , тяхното нареждане , както и възможните събития междусистемни .
• User интерфейс документация ( ако е приложимо ) : Документ , който показва и описва външния вид и усещане на потребителския интерфейс на крайния продукт е . То не е задължително да имат това, но тя помага да се визуализира на крайния продукт и поради това помага на дизайнера.
• релационния модел на данни ( ако е приложимо ): модел на данните е абстрактен модел, който описва как е представена на данни и използва . Ако не се използва база данни, обект, релационния модел данни обикновено следва да бъдат създадени преди проектирането, тъй като избраната за обектно- релационна картографиране стратегия е резултат от процеса на проектиране OO . Въпреки това е възможно да се разработи релационния модел на данните и обектно-ориентиран дизайн артефакти в паралелно , и на растежа на един артефакт може да стимулира усъвършенстването на други артефакти.

Разпределената база е база данни, в която устройства за съхранение не са всички прикрепен към единица, обща обработка като процесора, контролирано от разпределена система за управление на бази данни (заедно понякога се нарича разпределена система от база данни).

JSON (JavaScript Object Notation) е лек данни обмен формат. Той е лесен за хората да четат и пишат. Той е лесен за машини, за да се анализира и да генерират.

Базата данни NoSQL предоставя механизъм за съхранение и извличане на данни , която се моделира средства, различни от плоските отношения , използвани в релационни бази данни. Основания за този подход включват простота на дизайна , хоризонтална мащабиране и фин контрол върху наличността . NoSQL бази данни често са силно оптимизирани магазини ключ-стойност , предназначени предимно за извличане на прост и прикрепянето операции, докато един RDBMS е предназначен като магазин общо предназначение данни. Има по този начин ще бъдат някои операции , където NoSQL е по-бързо и някои, когато един RDBMS е по-бързо . NoSQL бази данни се намират значително и нарастващо използване на промишлеността в големи данни в реално време и уеб приложения. [ 1 ] NoSQL системи също са посочени като "Не само SQL ", за да се подчертае, че те могат в действителност да позволи SQL -подобен език за заявки , които се използват . В контекста на теоремата на ОСП , магазини NoSQL често компрометират последователност в полза на наличността и дял толерантност. Пречки пред по-голямата приемането на магазини NoSQL данни на практика включват : липсата на пълна подкрепа ACID транзакция , използването на езици от ниско ниво заявка, липсата на стандартизирани интерфейси , както и огромните инвестиции вече са направени в SQL от предприятията .

Има различни подходи за класифициране на NoSQL бази данни, всяка от които с различни категории и подкатегории. Поради разнообразието от подходи и се припокрива че е трудно да се получи и поддържа преглед на не-релационни бази данни. Въпреки това, основната класификация, че повечето биха се съгласили на се основава на модел на данните. А някои от тях и техните прототипи са:
• Колона: HBase, Accumulo, Касандра
• Документ: MarkLogic, MongoDB, Couchbase
• Key-стойност: Dynamo, Riak, Redis, MemcacheDB, Проект Волдемор
• Графика: Neo4J, OrientDB, Allegro, виртуозен

NoSQL бази данни в облака/cloud
NoSQL бази данни могат да се движат по - помещения , но са също често се движат по IaaS или PaaS платформи като Amazon Web Services , Rackspace или Heroku . Има три общи модели за разгръщане за NoSQL на облака :
• Virtual изображение машина - облачните платформи позволяват на потребителите да наемат виртуални машини за ограничен период от време . Възможно е да работите с база данни NoSQL на тези виртуални машини. Потребителите могат да качват своите собствени изображения машина с база данни , инсталиран на него , използвайте готови изображения на машината, които вече включват оптимизирана инсталация на база данни , или да инсталирате базата данни NoSQL на течаща машина например.
• База данни като услуга - някои облачните платформи предлагат опции за използване на познати NoSQL продукти за бази данни като услуга , като MongoDB , Redis и Касандра , без физически да стартира виртуална машина например за базата данни. Базата данни се предоставят като управлявана услуга , което означава, че собствениците на приложения не трябва да се инсталира и поддържа базата данни на собствената си, и да плащат според употребата. Някои бази данни като доставчици на услуги, осигуряване на допълнителни функции, като например клъстери или висока надеждност , които не са налични в по - помещение версия на базата данни (виж таблицата по-долу за няколко примера ) .
• Native облак NoSQL бази данни - някои доставчици предлагат услуга NoSQL база данни, която е достъпна само на облака. Един добре познат пример е SimpleDB Amazon , един прост NoSQL магазин ключ - стойност. SimpleDB не може да бъде инсталиран на локалната машина и не може да се използва на всеки облак платформа , с изключение на Amazon .

Три тенденции, разрушаващи статуквото база данни на
Интерактивни приложения са се променили драстично през последните 15 години. В края на 90-те години, големите интернет компании се появиха с драматични увеличения на скала върху много измерения:
• Броят на едновременни потребители скочи до небето като приложения все станали достъпни чрез интернет (и по-късно на мобилни устройства).
• Размерът на данни, събрани и обработени нарасна като става по-лесно и все по-ценни за обхващане на всички видове данни.
• Размерът на неструктурирани или полу-структурирани данни избухна и употребата му става неразделна част от стойността и богатството от приложения.
Справянето с тези проблеми е все по-трудно с помощта на релационна база данни, технология. Основната причина е, че релационните бази данни са по същество, проектиран да работи една машина и да използва твърда, схема на базата на подход за моделиране на данни.
ите.
Днес, използването на NoSQL технология се увеличава бързо сред интернет компаниите и на предприятието. Това е все счита за жизнеспособна алтернатива на релационни бази данни, по-специално тъй като все повече организации признават, че работят при скала е постигната по-ефективно работещ на клъстери от стандарт, стокови сървъри, и моделна схема-малко данни, често е по-добър подход за обработка на сорта и вида на данни най-често се получават и обработват при днес.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Бази данни - анализ 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.