База данни за дейността "Реклами във вестник" на фирма


Категория на документа: Информатика


3.1.4. Таблица: ЦЕНИ НА РЕКЛАМАТА

ПОЛЕ ФОРМАТ особености

( aID признак за разположение цяло число 1 знак

разположение текст

базова цена за 1 кв см число лв.

цена за цветна реклама число лв.

3.1.5. Таблица: ДОГОВОРИ

ПОЛЕ ФОРМАТ особености

( пореден номер цяло число

дата на сключване дата

aID номер рекламодател цяло число

rID номер рубрика цяло число

признак за разположение цяло число 1 знак (<10)

брой колони цяло число 1 знак (<10)

височина в см число <=40

цветност число =1, B&W / =4, C*

брой поредни публикации цяло число

дата на първата публикация дата
3.2. Импортиране на данни от таблици, създадени с Excel в таблиците на базата от данни

Таблиците са импортирани от MS Excel - файл (AdvG_Tables.xls) по следния начин:

фиг.2 Таблица "Договори" в Excel

По същия начин са импортирани в Access и таблиците "Рекламодатели", "Рубрики", "Цени за реклама" и "Параметри".

При по-задълбочено проектиране могат да се предвидят допълнителни данни предоставящи по-детайлна информация за процесите от дейността на компанията.

Тук са показано само принципно решение.
3.3. Връзки между таблиците (Relationships)

фиг.3 Проектиране на връзките между таблиците
3.4. Заявки
3.4.1. Заявка "Състояние на договорите" (Query- обект)Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
База данни за дейността "Реклами във вестник" на фирма 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.