База данни за дейността "Реклами във вестник" на фирма


Категория на документа: Информатика


1.00
0.95
0.88
0.77
Цветна реклама на вътрешна страница
75%
1 кв. см
1.75
1.66
1.54
1.35
Черно-бяла реклама на последна страница

1 кв. см
2.00
1.90
1.76
1.55
Цветна реклама на последна страница
100%
1 кв. см
4.00
3.80
3.52
3.09
Черно-бяла реклама на първа страница

1 кв. см
4.00
3.80
3.52
3.09
Цветна реклама на първа страница
200%
1 кв. см
12.00
11.40
10.55
9.28

* Формулите за обработка са следните:

1) ширина на рекламното каре:
=CHOOSE(G22;3.8;8.2;12.5;17;21;25.6)

2) квадратура на рекламното каре:
=H22*I22

3) единична цена:
=IF(K22=1;CHOOSE(F22;M$15;M$16;M$17);CHOOSE(F22;M$15+M$15*75%;M$16*100%+M$16;M$17*200%+M$17))
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
База данни за дейността "Реклами във вестник" на фирма 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.