Автомобили под наем


Категория на документа: Информатика


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - гр. ВАРНА

ФАКУЛТЕТ "УПРАВЛЕНИЕ"

ПО ИНФОРМАТИКА
НА ТЕМА:

"АВТОМОБИЛИ ПОД НАЕМ"

Изготвил: Проверил:
....................... /......................../
I курс, специалност Мениджмънт, група 64
Факултетен №

Варна 2012
Съдържание

I. Презентация на фирмата...............................................................................3
II. Релационен модел на базата от данни..............................................................4
III. Структура на таблиците.................................................................................5
Видове автомобили , Договори.................................................................................6

Клиенти , Наем Автомобил.................................................................7
IV.Структура на заявките..................................................................................8

Заявка 1, Заявка клиенти ............................................................................

Параметрична заявка.................................................................................9
V.Средства за въвеждане, актуализация и извличане на данни от БД.......................10

1..Описание на формите...............................................................................

Формуляр "Клиенти".................................................................................

Формуляр "Стоки"..................................................................................11
VI. Структура на отчетите.................................................................................12
Отчет "Клиенти" и отчет "Стоки"......................................................................

I.Презентация на фирмата

В настоящата курсова работа с помощта на MS ACCESS е представена дейността на фирма "Трансавто" ЕООД.

Предмет на дейност на фирмата.
Дейността на фирма "Трансавто" ЕООД се състои в отдаването на коли под наем. Фирмата работи с относително постоянен списък от клиенти и периодично им изпраща рекламни материали за нови автомобили, промоции и информация за нови услуги във връзка с насърчаването на съвместната дейност.
Базата от данни създадена за подобряване и улесняване на дейността на фирмата, за по-добро съхраняване на информацията, която да бъде точна и лесно достъпна, с цел подобряване на обслужването на клиентите, при отдаването на автомобилите под наем. За създаване на пълна и адекватна база от данни за съответната предметна дейност са разкрити бизнес операциите и информационните потребности, които трябва да осигурява базата от данни, а също така и етични правила, които са в сила при реализацията на дейността.

Бизнес операции и информационни потребности:
* Поддържане на списък с автомобилите в автомобилния парк - въвеждане, изтриване, промяна на данни.
* Поддържане на списък с информация за постоянните клиенти - въвеждане, изтриване, промяна на данни.
* Отразяването на данни за наемането на автомобили от клиентите.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Автомобили под наем 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.