Атрибути, общи за повечето обекти от интерфейса VB


Категория на документа: Информатика


Обикновено този атрибут се използва, когато искаме да кажем на потребителя, че даден обект в момента не е използваем и това да го подсети, че трябва да извърши дадено действие (например да маркира обекта).

Привеждане на обект в невидимо състояние - атрибут Visible.
Вместо да избледняваме обект, можем да направим така, че той просто да изчезне от екрана. За целта трябва да зададем на атрибута Visible стойност False.
Обект може да се направи отново видим (невидим) и с команда на VisualBasic, например Button1.Visible=False.
По подразбиране стойността на атрибута Visible е True.

Добавяне на подсещащи съобщения към обект - атрибут ToolTipText
Това са подсещащи прозорчета с текст - етикети с описателен текст, който обяснява нещо за конкретния обект. Те се показват, когато потребителят премести показалеца на мишката върху обекта и го задържи там няколко секунди.
За да създадем текст за подсещащо съобщение, въвеждаме необходимия текст в полето на атрибута ToolTipText.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Атрибути, общи за повечето обекти от интерфейса VB 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.