Анализ и проектиране на бази от данни и знания


Категория на документа: Информатика


Бургаски Свободен Университрет

Курсова работа

Анализ и проектиране на бази от данни и знания

На

Весела Мартинова Кръстева

ИКН трети курс,задочно

Факултетен №08321008

Изготвил........... Проверил................
Весела Кръстева доц.И.Oрозова

Гр.Бургас
11.11.2010

1.Описание на предметната област (определаяне на предназначението на Базата данни)

Разработка на База от данни за склад на козметични продукти.За тази цел е необходимо да изградя съответната База от данни,като проектирам нужните таблици и се съобразя с тяхната структура.Трябва да се определи колко хора ще използват тази база ,терминологията и изискванията на съответния клиент.За да е по ефективна работата е необходимо:
1) навременно подаване на заявките към доставчиците(дистрибуторите)
2) да могат да се обработват заявките към обектите
3) да се отчитат продажбите

Определяме таблиците които ще използваме.
Доставчици(дистрибутори)→доставки(поръчки)→артикули(продукти)→обекти(купувач)→продажби
Започваме със събиране на информация и проектиране на базата на лист хартия.
Началната информация,която имаме може и да се повтаря след като сме решили какво ше използваме форулираме таблиците.

Примерна База от данни(начално проектиране )

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анализ и проектиране на бази от данни и знания 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.