Администриране на бази данни


Категория на документа: ИнформатикаCREATE USER seller Tanya1
For LOGIN seller Tanya
GO

Управителят има пълни права за достъп до създадената БД, може да чете,въвежда, изтрива и обновява информация. А служителите нямат пълни права за достъп. Те могат да въвеждат данни, да извличат справки, да четат информацията в БД, но не и да променят.

6.Стратегия за архивиране и възстановяване- примерен сценарий:

За да предпазим системата от загуба на важни данни е нужна стратегия за архивиране и възстановяване на загубенит данни в БД. Като се стремим то да бъде постигнато с минимални разходи.

Тъй като фирмата не е голяма, а също и БД, ще използваме стратегия Пълно архивиране и архивиране на транзакционния лог.

На 20.10.2008, когато е създадена БД е направено пълно архивиране, складът работи от понеделник до събота. Тъй като с архивиране на транзакционния лог можем да възстановим базата от определено място във времето, а и се използват по-малко ресурси, транзакционния лог се архивира на всеки 4 часа, като първото е в 8:00часа. Пълното архивиране се прави в сряда и събота в края на работния ден.

Схема на архивирането:

Data
Log
Пълен архив на БД
Log1
Log2
Log3
Log4
Събота -20h

8 h 12 h 16 h 20 h Понеделник
Архивиране на транзакционния лог

Log1
Log2
Log3
Log4

8 h 12 h 16 h 20 h Вт./Чет./Пет.
Архивиране на транзакционния лог

Data
Log
Пълен архив на БД
Log1
Log2
Log3

8 h 12 h 16 h 20 h Сряда / Съб.
Архивиране на транзакционния лог

Скрипт за пълно архивиране на БД и за архивиране на лог-файла :

USE master
GOСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Администриране на бази данни 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.