Администриране на бази данни


Категория на документа: Информатика


Dokument - видът на документа, който се издава при продажба
ID_dostavchik - идентификационен номер на доставчика

Detayli_dostavki (таблицата съдържа подробни даннни за доставките)

ID_dostavka - пореден номер на доставката
ID_Stoka - номерът на стоката
Kolichestvo - количеството на поръчките

Dostavchici (таблицата съдържа данни за доставчиците)

ID_dostavchik - идентификационен номер на доставчика
Bulstat - булстат на фирмата на доставчика
Ime_firmata - име на фирмата на доставчика
Grad - градът, в който е регистрирана фирмата
Adres - адресът, на който е регистрирана фирмата
MOL - материално отговорното лице на фирмата
Telefon - телефон за връзка с доставчика
Banka - името на банката, в коячто е сметката на фирмата
Bankova_smetka - банковата сметка на фирмата (IBN)
Data_na_vavejdane - дата на въвеждане на данните
Broy_dostavki- броят доставки извършен от тази фирмата
E-mail - електронната поща на фирмата

5.Сигурност на базата данни.

1.Създаване на Login акаунт:

Създаване на акаунта на служителите (seller) Иван и Таня в склада, с пароли, съответно: i_9900 и t_1234. Приложени са политиките за контрол за изтичане срока на паролите и политика за паролата.

USE MASTER
CREATE LOGIN manager
WITH Password='mm123'

CREATE LOGIN seller Ivan
WITH Password = 'i_9900',

CREATE LOGIN seller Tanya
WITH PASSWORD='t_1234',
CHECK_EXPIRATION=ON,
CHECK_POLICY=ON

Use store
GO
Create user manager1
For LOGIN manager
GO

CREATE USER seller Ivan1
For LOGIN seller Ivan
GOСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Администриране на бази данни 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.