Администриране и оптимизиране на мрежа за Internet доставчик


Категория на документа: Информатика


KONSTANTIN
PRESLAVSKY
UNIVERSITY
S H U M E N ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
“ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ”
ФАКУЛТЕТ ПОМАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
КАТЕДРА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ

ЗАДАНИЕ
за дипломно проектиране

ЗА ДИПЛОМНА РАБОТА НА ТЕМА:
“АДМИНИСТРИРАНЕ И ОПТИМИЗИРАНЕ НА МРЕЖА ЗА INTERNET ДОСТАВЧИК”

Дипломант: XXXX Ф№ XXXX

Специалност: Компютърна информатика

Тема: Администриране и оптимизиране на мрежа за интернет доставчик

Да се проектира компютърна мрежа за доставка на Интернет на клиенти при следните условия:

1. Тип на мрежата клиент-сървър
2. Брой на клиентите до 250
3. Оптимизирана скорост за ползване на видове трафик:
a. http – 2Мb/s
b. ftp – 500Kb/s
c. e-mail – 200Kb/s
d. MySQL – 1Mb/s
4. Осигуряване на възможност за свързване на безжични клиенти
5. Осигуряване на възможност за VPN връзки
6. Осигуряване на възможност за предаване на глас по IP мрежа (VoIP)
7. Осигуряване на автентикация на потребителите

Съдържание на обяснителната записка:

1. Увод
2. Глава 1 Услуги предоставяни от Интернет
3. Глава 2 Достъп, осигуряван от Internet доставчик. Мрежови преносни среди
4. Глава 3 Проектиране на мрежата на ISP
5. Глава 4 Aдминистриране и оптимизиране на мрежата на ISP
6. Заключение

Дата на задаване на заданието: 09.03.2010г.

Препоръчителна литература: (3-4 заглавия)
1. CCNA Network Exploration
2. CCNA Network Discovery
3. Cisco Security Specialist 27s Guide to PIX - Syngress
4. Cisco IPSec VPN Design - Cisco Press
5. Computer Networking Essentials –Cisco PressСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Администриране и оптимизиране на мрежа за Internet доставчик 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.