"Информационно общество” и "документна информация". Понятието “документ”


Категория на документа: Информатика


________________________________

Забележка: 1. Констативният протокол е образец, а не формуляр

2. Номерата на протоколите са поредни за всеки фондообразувател

3. Раздели ІІІ -V от протокола се попълват в зависимост от наличието на съответните

видове документи в учреждението

* Електронен документ е електронно изявление, записано върху магнитен, оптичен или друг носител, който дава възможност да бъде възпроизвеждано - Закон за електронния документ и електронния подпис. (ДВ, бр. 34, 2001 г.)

??

??

??

??

2

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
"Информационно общество” и "документна информация". Понятието “документ” 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.