Категория "Информатика"


Категория на документа: Документи по Информатика
 КУРСОВ ПРОЕКТ ТЕМА: "Управленска информационна система на фирма "Здравец" АД -с.Бъзовец" Учебна дисциплина: УИС (управленски информационни системи) Изготвил: Въведение В настоящият курсов проект е разгледана и задълбочено анализирана Управленската информационна система (УИС) на фирма "Здравец" АД-Земеделска къща. Описано е текущото информационно управление ,като е поставен акцент върху това ,че въпреки фирменото регистриране под формата на ЕТ, голям дял от производствения ресурс(земя) е на мес

Категория на документа: Документи по Информатика
Тема 2: Прости типове данни. Действия и изрази в Java Java е строго типизиран език. Всеки обект принадлежи на даден тип. Компилаторът на Java извършва проверка за съвместимост на типовете в изразите. Непозволените действия не се компилират. Типът определя: > множеството от стойности, принадлежащи на типа; > множеството от действия, които могат да се извършват със стойности от типа > необходимият обем и начинът на записване на стойностите от типа в паметта. Типове за цели числа: тип: размер в ба

Категория на документа: Документи по Информатика
4. Скенери. Барабанни и плоски(планшетни) скенери - принципи и характеристики. Скенери на Bar-кодове. Биометрични сканиращи ситеми. 1. Сканиращи устройства. Скенерът (англ. scanner) е устройство, което въвежда определен вид графична информация в компютър, създавайки неговото цифрово копие. Скенера преобразува графичната информация в цифров вид и я подава на компютъра, където тя може да се обработи, запази във файл, редактира и прочие. Освен стандартните скенери с общо предназначение понастоящем

Категория на документа: Документи по Информатика
 КУРСОВА РАБОТА По дисциплината: Счетоводен софтуер На тема: Отчитане на продажбата на готовата продукция Изготвил: Андреана Андонова 7-ма група; Фак.№2945; Специалност: Счетоводство и контрол; р.о.; 3-ти курс, 2-ри семестър Гр.Варна 2013г. Методология на отчитането 1. Характеристика, оценка и документиране на продукцията и нейната реализация Готовата продукция е крайният веществен резултат от производствено-стопанската дейност на всяко промишлено предприятие. Към готовата продукция се отнасят

Категория на документа: Документи по Информатика
 "ИСТОРИЯ НА ГРАФИЧНИЯ ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИНТЕРФЕЙС( GUI ) ЗА ОС" ИВАЙЛО РУСКИНОВ, СИСТЕМНО ПРОГРАМИРАНЕ ГР.СОФИЯ, 2013 Потребителския интерфейс (ПИ) е тази част на приложението, която е видима или казано с други думи - работната среда с помощтта на която общуваме с компютъра. Чрез тази работна среда потребителят въежда данни и получава изходни резултати. Облика и организацията на интерфейсът определят комфотра на потребителя, който работи с приложението.Това дали видът на работната среда е спретнат

Яндекс.Метрика
92 92 100 100