Категория "Информатика"


Категория на документа: Документи по Информатика
1.2.1 Градивни единици в езика С++ Когато се пише текст на определен програмен език трябва да се знаят символите, които се използват, за да се изградят ключовите думи в езика и синтаксиса за изграждане на смислени езикови изрази. Трябва да се знае т.нар. символен запас на езика. В езика С++ на разположение са следните символи с чиято помощ се изграждат езиковите конструкции: Символи Основните символи образуват азбуката на езика и могат да бъдат разделени на в следните категории: <Букви> ::= A |

Категория на документа: Документи по Информатика
Тук са всички теми за теоретичната част на държавния изпит за специалност информатика. Написани са от мен, Иван Димитров Георгиев (вече завършил) студент по информатика, електронната ми поща е ivandg@yahoo.com. Материалът е съобразен изцяло с конспекта и съответните анотации, издадени и одобрени през май 2007 година. Лично аз съм се подготвял по тези материали. За два въпроса (6 и 8) не съм сигурен, че изложението е пълно, т.е. ако ползвате този въпрос може да се допитате до съответния преподава

Категория на документа: Документи по Информатика
Основни понятия за ОС Тема 1 - Програмен принцип на управление на КС фиг. 1 – Графично представяне на програмния принцип на управление на КС - Обяснение на фиг.1 - Началната стойност на брояча на командите е адреса на първата команда, която трябва да бъде изпълнена. Командата, която ще се извършва, отива в регистъра на командите. След като се дешифрира, тя бива пратена на АЛУто (Аритметико – Логическо Устройство), което трябва да намери в данните Адрес 1 и Адрес 2, зададени от регистъра, и да из

Яндекс.Метрика
92 92 100 100